Utbildningsprogrammet finns inte. (id: 14, kod: vardassistentJGY)