5 Framgångsfaktorer inom förbättringsarbete

5 Framgångsfaktorer inom förbättringsarbete

Produktion och logistik | Verksamhetsutveckling | 26 minuter

Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Beskrivning

Vi på Diploma, tillsammans med Ronny, är glada att kunna bjuda på denna kostnadsfria utbildning, tillgänglig för alla både inloggade och utloggade användare.

Att engagera sig i förbättringsarbete garanterar inte alltid positiva resultat.

Denna kurs belyser ett antal avgörande nyckelfaktorer som kan vitalisera och ge ny energi till ert förbättringsarbete. Vi utforskar vilka dessa faktorer är och förklarar varför de är så viktiga.

Kursen kan användas både som en introduktion för er som är nya inom området, och som en inspirationskälla för mer rutinerade individer som har stött på hinder.

Publicerad: 2023-10-24

Innehåll

  • Tydligt syfte
  • Engagerade människor
  • Process och förlustkompetens
  • Struktur
  • Långsiktighet

Delmoment

0. Introduktion till kursen 5 FramgångsfaktorerProva!

Utbildaren Ronny Brandqvist presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 26 minuter)

1. Tydligt syfteProva!

I detta delmoment går utbildaren igenom varför det är viktigt att ha ett tydligt syfte.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 26 minuter)

2. Engagerade människorProva!

I detta delmoment går utbildaren igenom den andra framgångsfaktorn, engagerade människor.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 26 minuter)

3. Process och förlustkompetensProva!

I detta delmoment går utbildaren igenom den tredje framgångsfaktorn, process och förlustkompetens.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 26 minuter)

4. StrukturProva!

I detta delmoment går utbildaren genom den fjärde framgångsfaktorn, struktur.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 26 minuter)

5. LångsiktighetProva!

I detta delmoment går utbildaren igenom den femte och sista framgångsfaktorn, långsiktighet.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 26 minuter)

6. SammanfattningProva!

I det avslutande delmomentet sammanfattar utbildaren kursen.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 26 minuter)

Kursmaterial

Det finns inget kursmaterial till denna utbildning.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen 5 Framgångsfaktorer inom förbättringsarbete och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen 5 Framgångsfaktorer inom förbättringsarbete måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
5 Framgångsfaktorer inom förbättringsarbete 1109 1 0
Utbildningen är kostnadsfri - starta här

Kontakt