Webbutbildningar

PREMIUM

5S - Grundkurs

Effektivare, tryggare och trivsammare arbetsmiljö

Produktion och logistik

Uppspelningstid 1 timme och 25 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

5S - Introduktionskurs

Effektivisering genom fem steg

Produktion och logistik

Uppspelningstid 49 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Nyhet

6 Sigma Green Belt

Förbättringsarbete i hela verksamheten

Produktion och logistik

Uppspelningstid 8 timmar och 6 minuter | Motsvarar 4 dagar lärarledd utbildning

6 Sigma White Belt

Förstå 6 Sigma och DMAIC

Produktion och logistik

Uppspelningstid 50 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

7 kvalitetsverktyg

Användbar verktygslåda

Produktion och logistik

Uppspelningstid 54 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

8D

8 Disciplines problem solving

Produktion och logistik

Uppspelningstid 4 timmar | Motsvarar 2 dagar lärarledd utbildning

ABC - Akutsjukvård

Hjärt- och lungräddning

Vård och omsorg

Uppspelningstid 21 minuter | Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Account Manager

Utveckla affärer som storkundssäljare

Sälj och marknad

Uppspelningstid 1 timme och 27 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Adobe Animate

Ge liv till illustrationer, texter och former

Data och IT

Uppspelningstid 2 timmar och 28 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Adobe Illustrator

Adobes professionella illustrationsprogram

Data och IT

Uppspelningstid 3 timmar och 1 minut | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Adobe InDesign

Börja skapa egna trycksaker

Data och IT

Uppspelningstid 3 timmar och 17 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Adobe Photoshop 2017

Photoshop från början

Data och IT

Uppspelningstid 4 timmar och 8 minuter | Motsvarar 2 dagar lärarledd utbildning

Adobe Photoshop 2021

Adobes professionella bildredigeringsprogram

Data och IT

Uppspelningstid 4 timmar och 13 minuter | Motsvarar 2 dagar lärarledd utbildning

Adobe Premiere Pro

Videoredigera och berätta med rörlig bild

Data och IT

Uppspelningstid 2 timmar och 24 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Affärsengelska - Grundkurs

Internationella affärsmöten

Kommunikation

Uppspelningstid 2 timmar och 16 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Agil förändringsledning

Ledarskap | Verksamhetsutveckling

Uppspelningstid 1 timme och 18 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Nyhet

Agil projektledning

LEAN, Agil, SCRUM

Ledarskap

Uppspelningstid 2 timmar och 2 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

AKK - Alternativ och kompletterande kommunikation

Underlätta brukarens kommunikation

LSS | Vård och omsorg

Uppspelningstid 33 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Alkohol och droger - Identifiera och agera

Grundkurs för chefer

HR och personal

Uppspelningstid 1 timme och 7 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Alkohol och droger - Om dig och din omgivning

Grundkurs för medarbetare

HR och personal

Uppspelningstid 29 minuter | Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Alla ska med! - Att förebygga elevavhopp i skolan

Framgångsrika metoder

Skola och pedagogik

Uppspelningstid 50 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Allmän basal handhygien och smittspridning

Hygienrutiner för alla

Arbetsmiljö och säkerhet | Vård och omsorg

Uppspelningstid 12 minuter | Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Allmän IT-kunskap

Grundläggande datorkunskaper

Arbetsmarknad | Data och IT

Uppspelningstid 35 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Nyhet

Allmän pension - Grundkurs

Inkomstpension och PPM

Ekonomi | HR och personal

Uppspelningstid 1 timme och 6 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Anhörigperspektivet inom personlig assistans

Att vårda anhöriga

LSS | Vård och omsorg

Uppspelningstid 49 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Arbeta med filer i Microsoft Teams

Samarbeta och dela innehåll

Data och IT

Uppspelningstid 20 minuter | Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Arbete i social oro

Samhällsuppbyggande åtgärder

Arbetsmiljö och säkerhet

Uppspelningstid 1 timme och 23 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Arbetsgivarens ansvar vid rehabilitering

Ta hand om dina medarbetare

Arbetsmiljö och säkerhet | HR och personal

Uppspelningstid 46 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Arbetsgivarprogrammet

Pensionskunskap för arbetsgivare

HR och personal

Uppspelningstid 1 timme och 20 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Nyhet

Arbetsglädje

Skapa välmående på arbetsplatsen

HR och personal

Uppspelningstid 57 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Arbetsmiljö (2015:4) - Introduktionskurs

Introduktion med senaste lagstiftningen

Vård och omsorg

Uppspelningstid 31 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Arbetsplatslärande

Förutsättningar och delaktighet

Vård och omsorg

Uppspelningstid 52 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Arbetsrätt - Fem centrala lagar

LAS, MBL, Diskrimineringslagen, Semesterlagen,…

HR och personal | Juridik

Uppspelningstid 5 timmar och 4 minuter | Motsvarar 2 dagar lärarledd utbildning

Aspergers syndrom ur två perspektiv

Från problematik till framgång

LSS | Skola och pedagogik

Uppspelningstid 1 timme och 56 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Att agera som ett proffs framför kameran

Lär dig kamerateknik

Kommunikation

Uppspelningstid 49 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Att förebygga och minska utmanande beteende i LSS-verksamheter

Socialstyrelsens rekommendationer och råd

LSS | Vård och omsorg

Uppspelningstid 46 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Att leda i förändring utifrån kund, affär och människa

Nå full effekt genom strategisk samverkan

Ledarskap | Verksamhetsutveckling

Uppspelningstid 2 timmar och 52 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Att leda och samordna utan att vara chef

Ledarskap för ickeledare och projektledare

Ledarskap

Uppspelningstid 1 timme och 31 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Att leda på distans

Distansledarskap

Ledarskap

Uppspelningstid 2 timmar och 14 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Att skapa en organisationsarena för skolutveckling

Strukturerat utvecklings- och kvalitetsarbete

Skola och pedagogik

Uppspelningstid 1 timme och 35 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Att skapa trygga möten inom demensvården

Empatiskt bemötande för ökad trygghet

Äldreomsorg | Vård och omsorg

Uppspelningstid 46 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Nyhet

Att undervisa elever med NPF

Stödinsatser på olika nivåer

Skola och pedagogik

Uppspelningstid 2 timmar och 33 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Att öka försäljningen på din hemsida

Bli expert på konvertering

Sälj och marknad

Uppspelningstid 2 timmar och 43 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Avtalsrätt - avtalslagens rättigheter och skyldigheter

Avtalsrätt i praktiken, företagsöverlåtelser, avtalstvister,…

Ekonomi | Sälj och marknad

Uppspelningstid 1 timme och 7 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Avtalsrätt och köprätt

Förstå avtals utformning och innebörd

Juridik | Sälj och marknad

Uppspelningstid 3 timmar och 24 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

BAM - Bättre arbetsmiljö

Grundkurs för chefer och skyddsombud

Arbetsmiljö och säkerhet

Uppspelningstid 2 timmar och 46 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Barnkonventionen

Att verka för barns rättigheter

Juridik | Skola och pedagogik | Vård och omsorg

Uppspelningstid 53 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Bas P och Bas U - Byggarbetsmiljösamordning Grund

Systematiskt arbetsmiljöarbete i byggbranschen

Arbetsmiljö och säkerhet

Uppspelningstid 1 timme och 26 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Basala hygienrutiner

Smitta och smittspridning

Vård och omsorg

Uppspelningstid 33 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Bedömning av och för lärande

Bedömningsstrategier

Skola och pedagogik

Uppspelningstid 1 timme och 48 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Belastningsergonomi och lyftteknik för vård- och omsorgspersonal

Bibehåll hälsa genom hela livet

Vård och omsorg

Uppspelningstid 1 timme och 19 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Bemötande för offentlig sektor

Bättre tjänsteutövning

Offentlig sektor | Service

Uppspelningstid 1 timme och 39 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Bemötande vid demenssjukdom

Jag-stödjande förhållningssätt

Äldreomsorg | Vård och omsorg

Uppspelningstid 52 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beroendelära - Grundkurs

Identifiera och behandla beroendeproblematik

HR och personal | Skola och pedagogik | Vård och omsorg

Uppspelningstid 47 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Betygssättning och elevinformation

Formativa och summativa bedömningar

Skola och pedagogik

Uppspelningstid 1 timme och 55 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Bli en bra utbildare

Få deltagare att använda nya kunskaper

Kommunikation | Skola och pedagogik

Uppspelningstid 4 timmar och 29 minuter | Motsvarar 2 dagar lärarledd utbildning

Bokföring - Grundkurs

Grunder i löpande bokföring

Ekonomi

Uppspelningstid 1 timme och 5 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Bokföring - Fördjupningskurs

Fördjupa dina kunskaper i bokföring

Ekonomi

Uppspelningstid 59 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Bokslut - Aktiebolag

Upprätta bokslut i aktiebolag

Ekonomi

Uppspelningstid 37 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Bokslut - Enskild firma och handelsbolag

Upprätta bokslut i enskild firma och handelsbolag

Ekonomi

Uppspelningstid 52 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Bokslutsdispositioner

Enskild firma och aktiebolag

Ekonomi

Uppspelningstid 59 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Budget - handlingsberedskap och förberedelse inför morgondagen

Varför resultat- och likviditetsbudget?

Ekonomi

Uppspelningstid 56 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Business Behavior

Uppför dig - eller tappa affären

Kommunikation | Sälj och marknad

Uppspelningstid 45 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Butikssäljare 1 - Merförsäljning och kundvård

Det lyhörda kundbemötandet

Sälj och marknad

Uppspelningstid 36 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Butikssäljare 2 - Kundkategorisering

Välj att öka din lönsamhet

Sälj och marknad

Uppspelningstid 19 minuter | Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Bättre bemötande i asylprocessen

För dig som möter asylsökande eller nyanlända

Arbetsmarknad | Service

Uppspelningstid 4 timmar och 12 minuter | Motsvarar 2 dagar lärarledd utbildning

Bättre bemötande vid psykisk ohälsa

Att vara sjuk är det nya friska

Skola och pedagogik | Vård och omsorg

Uppspelningstid 29 minuter | Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Cirkulär ekonomi - Grundkurs

Arbetsmarknad | Ekonomi | Verksamhetsutveckling

Uppspelningstid 1 timme och 10 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Nyhet

Coachande ledarskap

Finn dina medarbetares drivkrafter

Ledarskap

Uppspelningstid 1 timme och 21 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Corporate Health Responsibility

Hälsoorienterat ledarskap

HR och personal

Uppspelningstid 1 timme och 2 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

CSR och hållbarhet

Små och medelstora företag

Verksamhetsutveckling

Uppspelningstid 1 timme och 11 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Demens - Grundkurs

Utredning, symptom och åtgärder

Äldreomsorg | Vård och omsorg

Uppspelningstid 52 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Den nya skolan möter framtidens arbetsmarknad

Utveckla individer mot arbetsgivares behov

Skola och pedagogik

Uppspelningstid 1 timme | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Den svenska mutlagstiftningen - Grundkurs

Risken för mutor i offentlig och privat sektor

Juridik

Uppspelningstid 1 timme och 32 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Designa med PowerPoint

Minnesvärda presentationer

Data och IT

Uppspelningstid 1 timme och 18 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Det coachande ledarskapet

Lösningsfokuserat förhållningssätt

Ledarskap

Uppspelningstid 28 minuter | Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Det viktiga samtalet

Före, under och efter samtalet

Arbetsmarknad | Kommunikation

Uppspelningstid 30 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Digitala kundmöten

Data och IT | Sälj och marknad

Uppspelningstid 1 timme och 5 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Nyhet

Digitala möten

Tips före, under och efter mötet

Data och IT | Kommunikation

Uppspelningstid 2 timmar och 34 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Digitala verktyg i undervisningen

Digitalisering för lärare

Data och IT | Skola och pedagogik

Uppspelningstid 1 timme och 46 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Diplomerad mötesledare

Lär dig leda möten som engagerar

Kommunikation

Uppspelningstid 1 timme och 9 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

DISC - Sätt färg på dig och din omgivning

Grundkurs i DISC

HR och personal | Kommunikation

Uppspelningstid 36 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Diskrimineringslagen 2008:567

Delområde inom arbetsrätten

HR och personal | Juridik

Uppspelningstid 41 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Google Drive - Grundkurs

Lagra, dela och samarbeta

Data och IT

Uppspelningstid 39 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Google Drive - Fördjupningskurs

Redigera gemensamma filer

Data och IT

Uppspelningstid 44 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Effective cross-cultural communication for project managers

Visible and invisible culture

Kommunikation

Uppspelningstid 2 timmar | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Effektiv e-postkommunikation

Ta kommando över mejlen

Kommunikation

Uppspelningstid 1 timme och 4 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Effektiv inlärning - Hjärnan, studieteknik och motivation

Motiverande studieteknik och ökad inlärning

Skola och pedagogik

Uppspelningstid 2 timmar och 24 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Effektiv internkommunikation

Budskap som mottagaren köper

HR och personal | Kommunikation

Uppspelningstid 59 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Effektiv kommunikation

Nå framgång genom bättre kommunikation

Kommunikation

Uppspelningstid 2 timmar och 38 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Effektivitet, förluster och mätetal

Förluster = potentialer

Produktion och logistik

Uppspelningstid 3 timmar och 15 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Effektivt ledarskap - uppdrag mellanchef

Vad påverkar din vardag som chef

Ledarskap

Uppspelningstid 1 timme och 11 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Ekologiskt hållbar utveckling - Grundkurs

För offentliga organisationer och ESF-projekt

Verksamhetsutveckling

Uppspelningstid 42 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Ekonomi - Grundkurs

Lär dig grunderna i företagsekonomi

Arbetsmarknad | Ekonomi

Uppspelningstid 35 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Elittänk i arbetslivet

Steg till att prestera på topp

Personlig utveckling

Uppspelningstid 1 timme och 22 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Employer Branding

Attrahera och behåll den bästa personalen

HR och personal

Uppspelningstid 2 timmar och 24 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Enterprise Risk Management - Grundkurs

Företagsövergripande riskhantering

Verksamhetsutveckling

Uppspelningstid 1 timme och 42 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Entreprenörskap - Grundkurs

Från idé till verklighet

Arbetsmarknad | Verksamhetsutveckling

Uppspelningstid 1 timme och 53 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Nyhet

Entreprenörskap och ledarskap

Värderingar, drivkrafter och visioner

Ledarskap | Verksamhetsutveckling

Uppspelningstid 45 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Ergonomi - Grundkurs

Hållbar god hälsa

Arbetsmiljö och säkerhet

Uppspelningstid 1 timme och 27 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Ergonomi - Grundkurs för personliga assistenter

Hållbar hälsa för dig som personlig assistent

Vård och omsorg

Uppspelningstid 1 timme och 11 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Ergonomi för vård- och omsorgspersonal

Minska risken för belastningsskador

LSS | Vård och omsorg

Uppspelningstid 36 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Etik och människans livsvillkor

Ingår i Vård- och omsorgsprogrammet

Äldreomsorg | Vård och omsorg

Uppspelningstid 1 timme och 56 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Ett bra bemötande kan rädda liv

Att möta människor i svåra situationer

Service | Vård och omsorg

Uppspelningstid 31 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Ett helhetsperspektiv för framgång - Affärsutveckling, kommunikation, arbetsmiljö

Ett holististiskt synsätt

HR och personal | Ledarskap | Verksamhetsutveckling

Uppspelningstid 45 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Excel 2016 - Grundkurs

Underlätta arbetet med användbara funktioner

Data och IT

Uppspelningstid 1 timme och 13 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Excel 2016 - Fördjupningskurs

Lär dig mer om kalkylprogrammet

Data och IT

Uppspelningstid 59 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Excel Online - Office 365

Samarbeta i Excel

Data och IT

Uppspelningstid 47 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Excel 2019 - Grundkurs

Grunderna i kalkylprogrammet

Data och IT

Uppspelningstid 1 timme och 36 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Power Query för Excel

Transformera data

Data och IT

Uppspelningstid 52 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Excellence i förhandling

Psykologin bakom förhandling

Kommunikation | Sälj och marknad

Uppspelningstid 9 timmar och 35 minuter | Motsvarar 5 dagar lärarledd utbildning

Faktainsamlingar och kapacitetsmätningar

Grundläggande förlustkartläggning

Produktion och logistik

Uppspelningstid 1 timme och 28 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Fallprevention i vardagen

Minska fallrisk och fallolyckor

Äldreomsorg | Vård och omsorg

Uppspelningstid 1 timme och 29 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Feedback

Tydlig, förstärkande återkoppling

Arbetsmarknad | Kommunikation

Uppspelningstid 19 minuter | Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Fel och fällor för företagare och företagande

Ha rätt hantering och undvik fällorna

Ekonomi

Uppspelningstid 1 timme och 12 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Nyhet

FMEA

Felriskanalyser

Produktion och logistik

Uppspelningstid 56 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Regelverk och praktisk tillämpning

LSS | Vård och omsorg

Uppspelningstid 29 minuter | Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Framgångsrika kundmöten

Anpassad kundkommunikation

Kommunikation | Sälj och marknad

Uppspelningstid 41 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Framgångsrika undervisningsstrategier

Så inkluderar du alla

Skola och pedagogik

Uppspelningstid 2 timmar och 49 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Fältsäljare

Uppsökande B2B-försäljning

Sälj och marknad

Uppspelningstid 2 timmar och 58 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Fältsäljaren - Yrkesintroduktion

Lär dig verka framgångsrikt som fältsäljare

Sälj och marknad

Uppspelningstid 1 timme och 23 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Förbättringskompetens

Påverkansmöjligheter och olika faser av mognad

Produktion och logistik | Verksamhetsutveckling

Uppspelningstid 18 minuter | Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Förbättringsplanering

Struktur och målsättning

Produktion och logistik

Uppspelningstid 1 timme och 34 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Företagsformer

För- och nackdelar

Arbetsmarknad | Ekonomi

Uppspelningstid 1 timme och 2 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Förflyttningsteknik - Förflyttning med personlyft

Säkra förflyttningar

Äldreomsorg | LSS | Vård och omsorg

Uppspelningstid 34 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Förflyttningsteknik - Manuella förflyttningar

Säkra förflyttningar

Äldreomsorg | LSS | Vård och omsorg

Uppspelningstid 1 timme och 12 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Förflyttningsteknik - Upp från golv

Säker och trygg hjälp vid fall

Äldreomsorg | LSS | Vård och omsorg

Uppspelningstid 36 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Förhandling i krissituationer

Hantera hot och farliga lägen

Arbetsmiljö och säkerhet

Uppspelningstid 30 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Förhandlingspsykologi - Grundkurs

Att alltid få ut det bästa av situationen

Kommunikation | Sälj och marknad

Uppspelningstid 1 timme och 23 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Förhandlingsteknik - Grundkurs

Förhandlingsteknik i praktiken

Kommunikation | Sälj och marknad

Uppspelningstid 1 timme och 25 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Försäljning av konsulttjänster

Låt konsultkåren bidra med säljaktiviter

Sälj och marknad

Uppspelningstid 1 timme och 25 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Försäljning via servicetekniker

Serviceteknikerna, din säljande organisation

Sälj och marknad

Uppspelningstid 36 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Förvaltningsrätt - Fördjupningskurs

Juridik | Offentlig sektor

Uppspelningstid 3 timmar och 52 minuter | Motsvarar 2 dagar lärarledd utbildning

Förvaltningsrätt - Grundkurs

Juridik | Offentlig sektor

Uppspelningstid 2 timmar och 47 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Förändringsledning

Personerna, processerna, pengarna

Ledarskap

Uppspelningstid 2 timmar och 10 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Förändringsprocesser i skolan

Lärandebaserad skolutveckling

Skola och pedagogik

Uppspelningstid 1 timme och 46 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

GDPR - DSF - EU:s dataskyddsförordning

Utbildningen utgår ur sortimentet 2021-12-31

Juridik

Uppspelningstid 6 timmar och 41 minuter | Motsvarar 4 dagar lärarledd utbildning

GDPR i praktiken

För små och medelstora företag

HR och personal | Juridik

Uppspelningstid 1 timme och 37 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Genomförandeplan - Grundkurs

Individens behov och önskemål i centrum

LSS | Vård och omsorg

Uppspelningstid 38 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Google Classroom för lärare

Skapa kursrum och studiematerial

Data och IT | Skola och pedagogik

Uppspelningstid 53 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Google Dokument - Grundkurs

Samarbeta online

Data och IT

Uppspelningstid 1 timme och 18 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Google Kalkylark - Grundkurs

Dela och samarbeta online

Data och IT

Uppspelningstid 1 timme och 14 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Google Presentationer - Grundkurs

Kreativa presentationer

Data och IT

Uppspelningstid 1 timme och 9 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Grundläggande brandskydd

Systematiskt brandskyddsarbete

Arbetsmiljö och säkerhet | Skola och pedagogik | Vård och omsorg

Uppspelningstid 50 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Grundläggande fallskyddsteori

Säkert arbete på höjd

Arbetsmiljö och säkerhet

Uppspelningstid 1 timme och 5 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Grundläggande livsmedelshygien

Egenkontroll, krav och lagstiftning

Arbetsmiljö och säkerhet

Uppspelningstid 1 timme och 16 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Grupper i Outlook - Office 365

Samarbeta online

Data och IT

Uppspelningstid 15 minuter | Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Handledning av personal inom vård, omsorg och rehabilitering

Hur du kan möta utmaningar

LSS | Vård och omsorg

Uppspelningstid 42 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Hitta ny inspiration i ditt jobbsökande

Framgångsrik, lösningsorienterad försäljning

Arbetsmarknad

Uppspelningstid 2 timmar och 8 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Hot och våld - Grundkurs

Mental förberedelse och krishantering

Arbetsmiljö och säkerhet | Skola och pedagogik | Vård och omsorg

Uppspelningstid 1 timme och 4 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Hållbar kommunikation - Grundkurs för chefer

Coachande förhållningssätt

Kommunikation

Uppspelningstid 42 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Hållbarhet och CSR

Att göra affären och världen mer hållbar

Verksamhetsutveckling

Uppspelningstid 50 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Hållbarhetsredovisning - Grundkurs

Hållbarhetsrapportering enligt årsredovisningslagen…

Verksamhetsutveckling

Uppspelningstid 1 timme och 6 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Icke-diskriminering och likabehandling för arbetsplatser

Aktiva åtgärder och medvetenhet kring normer

Arbetsmiljö och säkerhet | HR och personal

Uppspelningstid 1 timme och 4 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Icke-diskriminering och likabehandling för offentliga organisationer och ESF-projekt

Aktiva åtgärder och medvetenhet kring normer

Arbetsmiljö och säkerhet | HR och personal

Uppspelningstid 1 timme | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Immaterialrätt - Grundkurs

Lär dig förstå immaterialrätten

Juridik

Uppspelningstid 1 timme och 47 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Innesäljare

Lär dig verka framgångsrikt som innesäljare

Sälj och marknad

Uppspelningstid 47 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Insiktsförsäljning

Hur du förblir relevant idag och i framtiden

Sälj och marknad

Uppspelningstid 2 timmar och 12 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

ISO 14001 - Miljöledning - Grundkurs

Hållbarhet genom ständiga förbättringar

Verksamhetsutveckling

Uppspelningstid 1 timme och 33 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

ISO 45001 - Ledningssystem för arbetsmiljö - Grundkurs

Arbetsmiljöledning genom ständiga förbättringar…

Arbetsmiljö och säkerhet | Verksamhetsutveckling

Uppspelningstid 1 timme och 56 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

ISO 9001 - Kvalitetsledning - Grundkurs

Framgångsrik med ständiga förbättringar

Verksamhetsutveckling

Uppspelningstid 1 timme och 50 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

IT- och informationssäkerhet

Risktänkande och informationshantering

Arbetsmiljö och säkerhet | Data och IT

Uppspelningstid 2 timmar och 15 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

IT-säkerhet - GDPR ur ett tekniskt perspektiv

Grundprinciperna för tekniskt ansvariga

Arbetsmiljö och säkerhet | Data och IT | Juridik

Uppspelningstid 2 timmar och 6 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Nyhet

IT-säkerhet för chefer och ledare

Skydda företagets värde

Arbetsmiljö och säkerhet | Data och IT

Uppspelningstid 1 timme och 37 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Nyhet

Jobba effektivt med Office 365

Tips och tricks

Data och IT

Uppspelningstid 59 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Jobba effektivt med Outlook 365

Tips och tricks

Data och IT

Uppspelningstid 31 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Jobba hemma med bra ergonomi

Hälsofrämjande råd

Arbetsmiljö och säkerhet

Uppspelningstid 10 minuter | Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Jobba smart

Prioritera och planera effektivare

Personlig utveckling | Verksamhetsutveckling

Uppspelningstid 52 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Jobbmatchad införsäljning

Skapa dina egna jobb

Arbetsmarknad

Uppspelningstid 2 timmar och 27 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Jämställdhet för privat sektor

Jämställdhetsintegrering för arbetsplatser

Arbetsmiljö och säkerhet | HR och personal

Uppspelningstid 1 timme och 7 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Jämställdhet och jämställdhetsintegrering för offentliga organisationer och ESF-projekt

Jämställdhetsintegrering i offentlig sektor

Arbetsmiljö och säkerhet | HR och personal

Uppspelningstid 1 timme och 13 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

K2 Årsredovisning

Bokföringsnämndens vägledning

Ekonomi

Uppspelningstid 1 timme och 37 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Kalla samtal - Grundkurs

Värm upp kunden

Sälj och marknad

Uppspelningstid 1 timme och 16 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

KAM - Key Account Management

Lyckas med värdeförsäljning

Sälj och marknad

Uppspelningstid 2 timmar och 25 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

KAM - Key Account Manager

Lär dig verka framgångsrikt som KAM

Sälj och marknad

Uppspelningstid 1 timme och 28 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Klagomålshantering - Grundkurs

Vänd arga kunder till bra relationer

Service

Uppspelningstid 1 timme och 47 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Klinisk bedömning av hälsotillstånd enligt ABCDE

Initial bedömning av hälsotillstånd

Vård och omsorg

Uppspelningstid 44 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Knowledge Management

Kartlägg och bibehåll kompetens

Verksamhetsutveckling

Uppspelningstid 1 timme och 27 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Kollegialt lärande

genom pedagogisk handledning och lärande samtal

Skola och pedagogik

Uppspelningstid 58 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Kollegialt samarbete och lärande

Att handleda pedagoger

Skola och pedagogik

Uppspelningstid 49 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Kommersiella villkor i offentlig upphandling

Avtalsutformning och avtalsinnehåll

Juridik | Offentlig sektor

Uppspelningstid 1 timme och 33 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Nyhet

Kommunikation - Grundkurs

Ökad förståelse och anpassad kommunikation

Kommunikation

Uppspelningstid 1 timme och 25 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Kommunikation - Så når du ut i media

Effektiv PR

Kommunikation

Uppspelningstid 51 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Kommunikation - Så påverkar du politiker och myndigheter

Effektiv lobbyism

Kommunikation

Uppspelningstid 37 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Kommunikation mellan vuxna och unga

Ramar, intentioner och balans mellan jag och du

Skola och pedagogik | Vård och omsorg

Uppspelningstid 55 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Kommunikation och feedback

Att bryta negativa kommunikationsmönster

Äldreomsorg | Vård och omsorg

Uppspelningstid 45 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Kommunikativt ledarskap

Ledarens kommunikativa verktygslåda

Kommunikation | Ledarskap

Uppspelningstid 3 timmar och 12 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Kompetensutveckling

Medarbetar- och verksamhetsutveckling

HR och personal | Produktion och logistik

Uppspelningstid 1 timme och 24 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Kompetensutveckling i omställningssituationer

Stärk dina meriter på arbetsmarknaden

Arbetsmarknad | HR och personal

Uppspelningstid 1 timme och 49 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Konflikthantering - Grundkurs

Lär dig konstruktiv konfliktlösning

Kommunikation

Uppspelningstid 1 timme och 15 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Konflikthantering och beteendeförändring i skolan

Hantera konflikter, hot, kriser och väpnat våld

Skola och pedagogik

Uppspelningstid 2 timmar och 30 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Konflikthantering och medling - Grundkurs

Orsaker, strategier och åtgärder vid konflikter

Kommunikation

Uppspelningstid 1 timme och 27 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Konkurrenskraftig produktion

Produktionsutveckling och ökad lönsamhet

Produktion och logistik

Uppspelningstid 1 timme och 36 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Konsten att fokusera i en stressad värld

Undvik stress och skapa flow

Personlig utveckling

Uppspelningstid 56 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Konsumentköplagen - Grundkurs

Rättigheter och skyldigheter enligt KKL

Juridik | Sälj och marknad

Uppspelningstid 36 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Kontrollbalansräkning

Ekonomi i aktiebolag

Ekonomi

Uppspelningstid 19 minuter | Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Krediträtt - med leasing, skuldebrev och ränta

Företagsfinansiering inom traditionella områden

Ekonomi | Juridik

Uppspelningstid 49 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Krishantering och kriskommunikation

Trygg intern och extern kommunikation

Arbetsmiljö och säkerhet | HR och personal | Kommunikation

Uppspelningstid 1 timme och 33 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Krisstöd inom arbetsmiljö

Att möta människor under eller efter en kris

Arbetsmiljö och säkerhet

Uppspelningstid 1 timme och 1 minut | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Kundbemötande

Att fokusera på kunden till 100 procent

Service

Uppspelningstid 2 timmar och 6 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Kundfokus

Skapa kundvärde och hållbara resultat

Sälj och marknad | Verksamhetsutveckling

Uppspelningstid 1 timme och 22 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Kundservice och merförsäljning

Bemötande som skapar kundlojalitet

Sälj och marknad | Service

Uppspelningstid 53 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Köprätt - tillämpning av köplagen

Vad gäller för dig som leverantör och kund eller…

Ekonomi | Juridik

Uppspelningstid 42 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Lager och logistik - Fördjupningskurs

Nyckeltal

Ekonomi | Produktion och logistik

Uppspelningstid 54 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Lager och logistik - Grundkurs

Inköp, produktion och distribution

Ekonomi | Produktion och logistik

Uppspelningstid 1 timme och 22 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Lagerstyrning - Fördjupningskurs

Prognoser och anskaffningsstrategier

Ekonomi | Produktion och logistik

Uppspelningstid 1 timme och 36 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Lagerstyrning - Grundkurs

Lagerfunktioner och nyttovärden

Ekonomi | Produktion och logistik

Uppspelningstid 1 timme och 3 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

LAS - Lagen om anställningsskydd

Delområde inom arbetsrätten

HR och personal | Juridik

Uppspelningstid 1 timme och 57 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

LEAN - Ett naturligt tillstånd

Hur en riktigt bra verksamhet fungerar

Produktion och logistik | Verksamhetsutveckling

Uppspelningstid 43 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

LEAN - Grundkurs

Förbättringsarbete för din verksamhet

Produktion och logistik | Verksamhetsutveckling

Uppspelningstid 4 timmar och 48 minuter | Motsvarar 2 dagar lärarledd utbildning

LEAN inom löneadministration

Effektivisera arbetsmetoder

Ekonomi | Verksamhetsutveckling

Uppspelningstid 1 timme och 5 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

LEAN är bara ett namn

Maximera kundnytta och minimera resursslöseriet

Verksamhetsutveckling

Uppspelningstid 1 timme och 13 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Ledarens möten och samtal

En snabbguide

Ledarskap

Uppspelningstid 1 timme och 4 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Ledarskap - Fördjupningskurs

Fördjupa dina kunskaper som ledare

Ledarskap

Uppspelningstid 1 timme och 53 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Ledarskap - Grundkurs

Utveckla din ledarskapskommunikation

Ledarskap

Uppspelningstid 1 timme och 48 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Ledarskap - Motivation och riktning

Identifiera medarbetarnas drivkrafter

Ledarskap

Uppspelningstid 1 timme och 32 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Ledarskap i skolan och i klassrummet

Skapa förutsättningar för lärande

Skola och pedagogik

Uppspelningstid 2 timmar och 22 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Lex Sarah - Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd

Lär dig allt om lex Sarah

Äldreomsorg | LSS | Vård och omsorg

Uppspelningstid 47 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Licensiering som affärsmöjlighet

Från idé till framgångsrik produkt

Verksamhetsutveckling

Uppspelningstid 1 timme och 25 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Liftutbildning - Teori

Säkert arbete med liftar

Arbetsmiljö och säkerhet

Uppspelningstid 57 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

LinkedIn - Grundkurs

Nätverka i vardagen

Data och IT

Uppspelningstid 1 timme och 21 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

LinkedIn för företag

Marknadsföring och rekrytering

Data och IT | Verksamhetsutveckling

Uppspelningstid 1 timme och 58 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

LinkedIn och din karriär

Framtidssäkra din karriär via nätverkande

Arbetsmarknad | Data och IT

Uppspelningstid 45 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Livshanteringsprogrammet

Håll dig ung hela livet

Personlig utveckling

Uppspelningstid 8 timmar och 4 minuter | Motsvarar 4 dagar lärarledd utbildning

LOU - för dig som jobbar inom offentlig sektor

Bli leverantör till offentlig sektor för en dag

Juridik | Offentlig sektor | Sälj och marknad

Uppspelningstid 2 timmar och 12 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

LOU - Fördjupningskurs

Framgångsrik försäljning till offentlig sektor

Juridik | Offentlig sektor | Sälj och marknad

Uppspelningstid 2 timmar och 3 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

LOU - Grundkurs

Förbättra dina affärer med offentlig sektor

Juridik | Offentlig sektor | Sälj och marknad

Uppspelningstid 2 timmar och 27 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

LOU på 60 minuter - Introduktionskurs

Regler, försäljning och vinnande anbud

Juridik | Offentlig sektor | Sälj och marknad

Uppspelningstid 1 timme och 5 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

LSS - Grundkurs

Lagstiftning och praktisk tillämpning

Vård och omsorg

Uppspelningstid 51 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Lyckas med distansundervisningen

Tydlig och personlig pedagogik

Data och IT | Skola och pedagogik

Uppspelningstid 1 timme och 13 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Lyckas med webbseminarium

Grundläggande om virtuella möten

Data och IT

Uppspelningstid 31 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Lågaffektivt bemötande

Minska konflikter och utmanande beteenden

LSS | Vård och omsorg

Uppspelningstid 30 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Lågaffektivt bemötande - Förebygg och bemöt utagerande beteenden

LSS | Vård och omsorg

Uppspelningstid 37 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Läkemedelshantering - Grundkurs

Säkerhet och ansvar

Vård och omsorg

Uppspelningstid 27 minuter | Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Lönehantering 1

Lön - Grundkurs - En uppdatering spelas in under…

Ekonomi

Uppspelningstid 1 timme och 50 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Lönehantering 2

Lön - Fördjupningskurs

Ekonomi

Uppspelningstid 2 timmar och 18 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Lönsamhetsutveckling - Grundkurs

Så skapar du lönsamhet

Arbetsmarknad | Ekonomi

Uppspelningstid 29 minuter | Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Matberoende - En friskare arbetsplats

Orsaker och åtgärder

Arbetsmiljö och säkerhet | HR och personal | Personlig utveckling

Uppspelningstid 54 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Matberoende - Grundkurs

Orsaker och åtgärder

Personlig utveckling

Uppspelningstid 1 timme och 5 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

MBL - Medbestämmandelagen

Delområde inom arbetsrätten

HR och personal | Juridik

Uppspelningstid 1 timme | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Medarbetarskap

Rollerna i Dramatriangeln

HR och personal | Ledarskap

Uppspelningstid 1 timme och 7 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Nyhet

Medarbetarskap - Ansvar och motivation

Grundläggande kunskaper i medarbetarskap

Arbetsmarknad | Kommunikation

Uppspelningstid 22 minuter | Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Medicin - Anatomi och fysiologi

Ingår i Vård- och omsorgsprogrammet

Äldreomsorg | Vård och omsorg

Uppspelningstid 3 timmar och 29 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Medicin - Farmakologi

Ingår i Vård- och omsorgsprogrammet

Äldreomsorg | Vård och omsorg

Uppspelningstid 55 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Medmänsklighet i en digital värld

Utmana och omvärdera fördomar

HR och personal | Ledarskap | Skola och pedagogik | Verksamhetsutveckling

Uppspelningstid 57 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Medveten kommunikation för arbetssökande

Rätt kommunikation som bygger på värdet

Arbetsmarknad

Uppspelningstid 1 timme och 36 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Medveten kommunikation för säljare

Bli bättre på att bygga relation

Sälj och marknad

Uppspelningstid 1 timme och 36 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Mental träning för arbetssökande

Rätt attityd ger större möjlighet till jobb

Arbetsmarknad

Uppspelningstid 7 timmar och 36 minuter | Motsvarar 4 dagar lärarledd utbildning

Microsoft Delve - Office 365

Finn rätt person och kompetens

Data och IT

Uppspelningstid 17 minuter | Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Microsoft Forms

Skapa formulär

Data och IT

Uppspelningstid 30 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Microsoft Planner - Office 365

Samarbeta online

Data och IT

Uppspelningstid 25 minuter | Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Microsoft Project

Skapa projekt, aktiviteter och rapporter

Data och IT

Uppspelningstid 57 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Microsoft Publisher

Skapa marknadsföringsmaterial

Data och IT

Uppspelningstid 58 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Microsoft Stream - Office 365

Intern videokommunikation

Data och IT

Uppspelningstid 31 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Microsoft Sway - Office 365

Presentations- och designredskap

Data och IT

Uppspelningstid 21 minuter | Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Microsoft Teams - Office 365

Samarbeta online

Data och IT

Uppspelningstid 26 minuter | Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Microsoft Yammer - Office 365

Nätverka med kollegor

Data och IT

Uppspelningstid 25 minuter | Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Miljöbalken från början till slut

Generella bestämmelser, prövning och tillsyn

Juridik | Offentlig sektor

Uppspelningstid 6 timmar och 6 minuter | Motsvarar 3 dagar lärarledd utbildning

Nyhet

Miljöbalken och miljöprövning

Juridik | Offentlig sektor

Uppspelningstid 4 timmar och 2 minuter | Motsvarar 2 dagar lärarledd utbildning

Nyhet

Miljöbalken och tillsyn

Praktisk miljötillsyn i kommun och länsstyrelse

Juridik

Uppspelningstid 3 timmar och 10 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Nyhet

Moms - Grundkurs

Moms i praktiken

Ekonomi

Uppspelningstid 47 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Moralisk stress - Grundkurs för chefer

Vad chefer behöver veta

Vård och omsorg

Uppspelningstid 1 timme och 31 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Moralisk stress - Grundkurs för medarbetare

Vad medarbetare behöver veta

Vård och omsorg

Uppspelningstid 1 timme | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Motiverande samtal vid förändringsarbete

Om förändringsprocesser och hur de uppmuntras

HR och personal | Kommunikation | Vård och omsorg

Uppspelningstid 33 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Måltidens betydelse inom äldreomsorg

Skapa trivsamma måltider

Äldreomsorg | Vård och omsorg

Uppspelningstid 1 timme och 21 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Mångfald - Externt, strategiskt arbete

Spegla omvärlden internt, bli relevant externt

Verksamhetsutveckling

Uppspelningstid 1 timme och 23 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Mångfald - Internt, strategiskt arbete

Få effekt av ditt mångfaldsarbete

Verksamhetsutveckling

Uppspelningstid 1 timme och 23 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Mångfald - Ledarskap - Strategiskt arbete

Att bygga en stark arbetsplatskultur

Verksamhetsutveckling

Uppspelningstid 1 timme och 26 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Neuropsykiatriska diagnoser

Förhållningssätt och bemötande i vardagen

Skola och pedagogik | Vård och omsorg

Uppspelningstid 44 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Nutrition och kostråd för äldre

Motverka undernäring

Äldreomsorg | Vård och omsorg

Uppspelningstid 1 timme och 50 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Ny som chef

Grundkurs i ledarskap och coachning

Ledarskap

Uppspelningstid 1 timme och 18 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Nyanlända, interkulturalitet och flerspråkighet i klassrummet

Inkluderande och språkstödjande undervisning

Skola och pedagogik

Uppspelningstid 2 timmar och 3 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Nyckeltal - verktyg för ekonomisk analys

Utveckla verksamheten med hjälp av nyckeltal

Ekonomi

Uppspelningstid 40 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Nyckeltal inom lönehantering

Analysera och effektivisera verksamheten

Ekonomi

Uppspelningstid 47 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Obeståndsrätt - från ackord till konkurs

Praktisk lärande om bl.a. rekonstruktion, likvidation och…

Ekonomi

Uppspelningstid 45 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Nyhet

Offentlig verksamhet - Anställd i kommunalt bolag

Utbildning för offentlig verksamhet

Offentlig sektor

Uppspelningstid 32 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Offentlig verksamhet - Att bemöta personer med ett rättshaveristiskt beteende

Utbildning för offentlig verksamhet

Offentlig sektor

Uppspelningstid 54 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Nyhet

Offentlig verksamhet - Att vara offentligt anställd

Utbildning för offentlig verksamhet

Offentlig sektor

Uppspelningstid 30 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Offentlig verksamhet - Lagar, offentlighet och sociala medier i kommunen

Utbildning för offentlig verksamhet

Offentlig sektor

Uppspelningstid 30 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Offentlig verksamhet - Politisk styrning och myndighetsutövning i kommunen

Utbildning för offentlig verksamhet

Offentlig sektor

Uppspelningstid 29 minuter | Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Offentlig verksamhet - Så fungerar det i Sverige

Utbildning för offentlig verksamhet

Offentlig sektor

Uppspelningstid 37 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Offentlig verksamhet - Så fungerar en kommun

Utbildning för offentlig verksamhet

Offentlig sektor

Uppspelningstid 59 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Offentlig verksamhet - Så fungerar en region

Utbildning för offentlig verksamhet

Offentlig sektor

Uppspelningstid 31 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Offentlig verksamhet - Så fungerar EU

Utbildning för offentlig verksamhet

Offentlig sektor

Uppspelningstid 1 timme och 3 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Nyhet

Office 365 - Introduktionskurs

Samarbeta online

Data och IT

Uppspelningstid 1 timme och 35 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

OneNote 2016 - Grundkurs

Tidsbesparande struktureringsverktyg

Data och IT

Uppspelningstid 25 minuter | Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

OneNote Online - Office 365

Samarbeta i OneNote

Data och IT

Uppspelningstid 25 minuter | Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Organisation och styrning

Strategisk målstyrning, KPI:er, daglig styrning

Produktion och logistik | Verksamhetsutveckling

Uppspelningstid 1 timme och 9 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Orka! Passion som drivkraft

Motivationsstrategier

Personlig utveckling

Uppspelningstid 48 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Orosanmälan - Grundkurs

Vid misstanke eller vetskap om att ett barn far illa…

Skola och pedagogik | Vård och omsorg

Uppspelningstid 19 minuter | Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

OSA - Organisatorisk och social arbetsmiljö

AFS 2015:4

Arbetsmiljö och säkerhet | HR och personal

Uppspelningstid 1 timme och 18 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Outlook 2016 - Grundkurs

Effektivare e-postanvändning

Data och IT

Uppspelningstid 48 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Palliativ vård

Smärtlindring och omvårdnad

Äldreomsorg | Vård och omsorg

Uppspelningstid 2 timmar och 10 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Pedagogik - Grundkurs för lärare

Ledarskap i skolan

Skola och pedagogik

Uppspelningstid 38 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Penningtvättslagen - Grundkurs

Allmänt regelverk för hantering av kunders tillgångar…

Juridik

Uppspelningstid 1 timme och 17 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Penningtvättslagen - Grundkurs för advokater och jurister

Särregler för advokatbyråer

Juridik

Uppspelningstid 1 timme och 11 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Personal - från en kostnad till en intäktsdrivande faktor

Affärsutveckling genom humankapital

Ekonomi | HR och personal | Verksamhetsutveckling

Uppspelningstid 1 timme och 11 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Personlig assistans - Fördjupningskurs

Utmana dina föreställningar

LSS | Vård och omsorg

Uppspelningstid 2 timmar och 19 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Personlig assistans - Grundkurs

Yrkesrollen i praktiken

LSS | Vård och omsorg

Uppspelningstid 59 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Personligt ledarskap

Skapa mer flyt i verksamheten

Ledarskap | Personlig utveckling

Uppspelningstid 3 timmar och 28 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Perspektiv på hälsa

Salutogent förhållningssätt

Skola och pedagogik

Uppspelningstid 1 timme och 45 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Power Automate och Forms - Microsoft 365

Skapa flöden i Microsoft 365

Data och IT

Uppspelningstid 49 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Power BI Desktop - Grundkurs

Visualisera data

Data och IT

Uppspelningstid 52 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

PowerPoint 2016 - Grundkurs

Skapa professionella bildspel och presentationer

Data och IT

Uppspelningstid 49 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning