Fallprevention i vardagen

Fallprevention i vardagen

Vård och omsorg | Äldreomsorg | 1 timme och 29 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Lär dig om fallprevention i vardagen med vår online utbildning. Få tips och råd från experter för att förebygga fall och bibehålla din hälsa och säkerhet.

Att råka ut för en fallolycka ingår inte i ett naturligt åldrande. I utbildningen får du lära dig vad som orsakar fallolyckor, hur du kan uppmärksamma fallrisk och vad du kan göra för att förebygga att det sker fallolyckor. Teori blandas med praktiska övningar och konkreta tips för vardagsarbetet.

Utbildningen riktar sig till vård- och omsorgspersonal som möter seniorer. I utbildningen ingår extramaterial i form av instruktioner för att ta sig upp efter ett fall samt övningar för att minska fallrisken.

Relevanta nyckelord: Sjukgymnastik, Rörelseträning, Balansträning, Förebyggande åtgärder, Säkerhet i hemmet, Rehabilitering, Åldrande och hälsa, Fallolyckor

Uppdaterad/Granskad: 2024-02-22

Innehåll

 • Bakgrund till fallolyckor
 • Var och när sker fallolyckor
 • Orsaker till fall
 • Muskelstyrka och ledrörlighet
 • Balans och yrsel
 • Läkemedel
 • Mat och drycker
 • Inkontinens
 • Omgivning och hjälpmedel
 • Aktivitet
 • Tekniker för att ta sig upp från golvet

Delmoment

0. Introduktion till kursen Fallprevention i vardagen

Utbildarna Sofia Biderholt och Anna Skaring presenterar kursens innehåll, upplägg och mål. Under extramaterial finner du utbildarnas PDF.

Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 29 minuter)

1. Bakgrund till fallolyckor

I delmomentet går Sofia igenom hur det ser ut i Sverige avseende hur många som råkar ut för fallolyckor och vilka skador som uppstår.

Utbildare: Sofia Biderholt
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 29 minuter)

2. Var och när sker fallolyckorProva!

I delmomentet berättar Sofia om var och när fallolyckor sker.

Utbildare: Sofia Biderholt
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 29 minuter)

3. Orsaker till fall

I delmomentet går Sofia igenom orsaker till att fallolyckor sker.

Utbildare: Sofia Biderholt
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 29 minuter)

4. Muskelstyrka

I delmomentet ger Anna en genomgång till hur muskler påverkas av åldrande, hur nedsatt muskelstyrka är relaterat till fallrisk samt vad som kan göras för att bibehålla och förbättra förmågan för att minska fallrisk.

Utbildare: Anna Skaring
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 29 minuter)

5. Ledrörlighet

I delmomentet förklarar Anna hur ledrörlighet påverkas av åldrande, hur nedsatt ledrörlighet är relaterat till fallrisk samt vad som kan göras för att bibehålla och förbättra förmågan för att minska fallrisk.

Utbildare: Anna Skaring
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 29 minuter)

6. Balans och yrsel

I delmomentet ger Anna en genomgång av vad balans och yrsel är. Hon resonerar kring hur balansen påverkas av åldrande och andra faktorer samt på vilket sätt nedsatt balans kan påverka risken för att ramla. Anna går även igenom vad du kan gör att för att bibehålla och förbättra dessa förmågor för att minska fallrisk. Under extramaterial finner du övningar som kan genomföras för att minska risken för fall.

Utbildare: Anna Skaring
Längd: 12 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 29 minuter)

7. Syn

I delmomentet ger Sofia en genomgång av synens betydelse för fallrisken och vad du behöver tänka på avseende synförändringar och ögonhälsa.

Utbildare: Sofia Biderholt
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 29 minuter)

8. Läkemedel

I delmomentet förklarar Sofia hur läkemedel kan påverka fallrisken och vad som är viktigt att tänka på när det gäller läkemedelsanvändning och läkemedelshantering.

Utbildare: Sofia Biderholt
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 29 minuter)

9. Mat och drycker

I delmomentet går Anna igenom vikten av att äta näringstät mat och att komma ihåg att dricka.

Utbildare: Anna Skaring
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 29 minuter)

10. Inkontinens

I delmomentet förklarar Sofia hur inkontinens kan medföra en ökad fallrisk.

Utbildare: Sofia Biderholt
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 29 minuter)

11. Omgivning och hjälpmedel

I delmomentet förklarar Sofia hur den omgivande miljön kan skapa möjligheter till en säker vardag men även innebära risker. Hon går igenom riskområden, vad du kan tänka på och vem du kan kontakta när det gäller anpassningar som kan vara aktuella i hem- och närmiljö.

Utbildare: Sofia Biderholt
Längd: 14 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 29 minuter)

12. Aktivitet

I delmomentet förklarar Anna hur vardagsaktiviteter kan anpassas för att inte utgöra fallrisker.

Utbildare: Anna Skaring
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 29 minuter)

13. Ta sig upp från golvet

I delmomentet visar Anna och Sofia hur du gör för att ta dig upp från golvet om du har fallit, beroende på om du måste klara dig själv eller om det finns hjälp att få från omgivningen. Under extramaterial finner du instruktioner om hur du kommer upp efter ett fall.

Utbildare: Anna Skaring
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 29 minuter)

14. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildarna kursen. Under extramaterial i dokumentet Balans och yrsel finner du ett träningsprogram för att minska risk för fall. I dokumentet Upp från golv får du en beskrivning på hur en person kan ta sig upp från golvet med hjälp av naturligt rörelsemönster.

Utbildare: Sofia Biderholt
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 29 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Fallprevention i vardagen och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Fallprevention i vardagen måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Fallprevention i vardagen 469 1 1830

Kontakt