ISO 14001 - Miljöledning - Grundkurs

ISO 14001 - Miljöledning - Grundkurs

Verksamhetsutveckling | 1 timme och 33 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Få en grundkurs i miljöledning med ISO 14001. Lär dig allt om det viktigaste systemet för hållbar miljöledning. Börja din online utbildning nu!

Syftet och målet med den här utbildningen är att ge dig en grundläggande förståelse för vad standarden ISO 14001 handlar om, för att du omgående ska kunna börja arbeta med miljöledning, ständiga förbättringar och bidra till att verksamheten blir mer hållbar.

Relevanta nyckelord:Miljöledningssystem, Standarder, Hållbarhet, Miljöpåverkan, ISO-certifiering, Miljöpolicy, Miljöarbete, Miljöaspekter

Uppdaterad/Granskad: 2024-03-09

Innehåll

  • Orientering i standarden ISO 14001 - Miljöledning
  • Verksamhetens förutsättningar
  • Ledarskap
  • Planering
  • Stöd
  • Verksamheten
  • Utvärdering
  • Ständiga förbättringar

Delmoment

0. Introduktion till kursen ISO 14001 - Miljöledning - Grundkurs

Utbildare Andreas Odhage presenterar kursens innehåll och upplägg. Under extramaterial finner du utbildarens PDF.

Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 33 minuter)

1. Orientering

I delmomentet visar Andreas hur du orienterar dig i standarden ISO 14001.

Utbildare: Andreas Odhage
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 33 minuter)

2. Verksamhetens förutsättningar

I delmomentet går Andreas igenom verksamhetens förutsättningar.

Utbildare: Andreas Odhage
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 33 minuter)

3. Ledarskap

I delmomentet berör Andreas ledarskap.

Utbildare: Andreas Odhage
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 33 minuter)

4. Planering del 1

I delmomentet går Andreas igenom planering.

Utbildare: Andreas Odhage
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 33 minuter)

5. Planering del 2

I delmomentet fortsätter Andreas med att gå igenom planering.

Utbildare: Andreas Odhage
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 33 minuter)

6. Stöd del 1Prova!

I delmomentet går Andreas igenom stöd.

Utbildare: Andreas Odhage
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 33 minuter)

7. Stöd del 2

I delmomentet fortsätter Andreas att gå igenom stöd.

Utbildare: Andreas Odhage
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 33 minuter)

8. En fördjupning i nödvändig dokumentation och ständiga förbättringar

I delmomentet går Andreas igenom nödvändig dokumentation.

Utbildare: Andreas Odhage
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 33 minuter)

9. Verksamheten

I delmomentet går Andreas igenom verksamheten.

Utbildare: Andreas Odhage
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 33 minuter)

10. Utvärdering del 1

I delmomentet går Andreas igenom utvärdering.

Utbildare: Andreas Odhage
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 33 minuter)

11. Utvärdering del 2

I delmomentet fortsätter Andreas med att gå igenom utvärdering.

Utbildare: Andreas Odhage
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 33 minuter)

12. Ständiga förbättringar

I det avslutande delmomentet går Andreas igenom ständiga förbättringar.

Utbildare: Andreas Odhage
Längd: 0 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 33 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen ISO 14001 - Miljöledning - Grundkurs och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen ISO 14001 - Miljöledning - Grundkurs måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
ISO 14001 - Miljöledning - Grundkurs 158 1 2265

Kontakt