Förhandlingspsykologi - Grundkurs

Förhandlingspsykologi - Grundkurs

Kommunikation | Sälj och marknad | 1 timme och 23 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Förbättra dina förhandlingar genom att lära dig om psykologin bakom dem. Vår online grundkurs i förhandlingspsykologi är perfekt för dig som vill öka dina kunskaper och bli en expert på området. Börja din utbildning idag!

Att behärska psykologin och tekniken bakom förhandling är en fråga om att skapa bästa möjliga förhandlingsutrymme och resultat för samtliga parter. Utbildningen går igenom begreppen ZOPA och BATNA och ger råd kring kundbemötande, frågeteknik och anpassad argumentation. Utbildningen ger även ökad insikt i behovsanalys, mervärde, förhandlingstyper samt vikten av att känna sin marknad.

Relevanta nyckelord: Förhandlingsteknik, Maktspel, Kommunikation, Emotionell intelligens, Empati, Konflikthantering, Beslutsfattande, Förhandlingsstrategier

Uppdaterad/Granskad: 2023

Innehåll

  • Att definiera förhandling
  • Förhandlingsprocessen
  • Distributiv och integrativ förhandling
  • Kundanpassad argumentation och frågeteknik
  • Kundbemötande
  • Att handla med värde, inte pris
  • Att skapa mervärde
  • Att skapa avslut, inte avslag

Delmoment

0. Introduktion till kursen Förhandlingspsykologi - Grundkurs

Utbildare Lars Larsson presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 23 minuter)

1. Förhandlingsdefinition

I delmomentet definierar Lars vad en förhandling är.

Utbildare: Lars Larsson
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 23 minuter)

2. Två typer av förhandlingar

Lars förklarar vad distributiv och integrativ förhandling innebär.

Utbildare: Lars Larsson
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 23 minuter)

3. Kamp eller gemensam vinst

Delmomentet behandlar olika synsätt på målet i förhandlingen.

Utbildare: Lars Larsson
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 23 minuter)

4. Vilken marknad är vi på?

I delmomentet går Lars igenom vikten av att känna till sin marknad.

Utbildare: Lars Larsson
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 23 minuter)

5. ZOPAProva!

Lars förklarar vad ZOPA och BATNA innebär.

Utbildare: Lars Larsson
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 23 minuter)

6. Möjligheter till lösning

I delmomentet går Lars igenom hur du kan få tillgång till fler variabler i förhandlingen.

Utbildare: Lars Larsson
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 23 minuter)

7. Pris eller värde

I delmomentet talar Lars om skillnaden mellan ett pris och ett värde.

Utbildare: Lars Larsson
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 23 minuter)

8. Problemet är komplicerat, lösningen enkel

Lars ger exempel på hur du med enkla medel kan sälja värde till kunden.

Utbildare: Lars Larsson
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 23 minuter)

9. Plus

Lars går igenom att prata pris med hjälp av räknesätten.

Utbildare: Lars Larsson
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 23 minuter)

10. Totalsumman

Lars går igenom att prata pris med hjälp av räknesätten.

Utbildare: Lars Larsson
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 23 minuter)

11. Minus

Lars går igenom att prata pris med hjälp av räknesätten.

Utbildare: Lars Larsson
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 23 minuter)

12. Division

Lars går igenom att prata pris med hjälp av räknesätten.

Utbildare: Lars Larsson
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 23 minuter)

13. Prisfokus

Lars går in på hur du bemöter en prisfokuserad kund.

Utbildare: Lars Larsson
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 23 minuter)

14. Multiplikation

Delmomentet behandlar det vanligaste sättet att prata pris med kunden.

Utbildare: Lars Larsson
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 23 minuter)

15. Risker med multiplikation

Lars förklarar riskerna med att använda metoden multiplikation.

Utbildare: Lars Larsson
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 23 minuter)

16. Livsfarliga rabatter

I delmomentet går Lars in på konsekvenserna av att använda rabatter.

Utbildare: Lars Larsson
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 23 minuter)

17. Låt kunden pruta

Lars förklarar vikten av att låta kunden pruta.

Utbildare: Lars Larsson
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 23 minuter)

18. Barnvagnen

Delmomentet behandlar exempel på merförsäljning.

Utbildare: Lars Larsson
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 23 minuter)

19. Förhandlingens faser

Lars går igenom vilka faser en förhandling består av och vilka roller en förhandlare behöver anta.

Utbildare: Lars Larsson
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 23 minuter)

20. Ankare

Lars förklarar vikten av att använda metoden ankring.

Utbildare: Lars Larsson
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 23 minuter)

21. Invändningar

Lars går in på hur du bemöter invändningar under en förhandling.

Utbildare: Lars Larsson
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 23 minuter)

22. Eftergifter

Lars förklarar vikten av att hålla eftergifterna på en lagom nivå.

Utbildare: Lars Larsson
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 23 minuter)

23. Att prata pris

Delmomentet tar upp hur du går tillväga för att prata pris.

Utbildare: Lars Larsson
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 23 minuter)

24. Frågor

Delmomentet behandlar vikten av att ställa frågor på rätt sätt.

Utbildare: Lars Larsson
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 23 minuter)

25. Speglingar

I delmomentet visar Lars hur du skapar god stämning vid förhandling.

Utbildare: Lars Larsson
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 23 minuter)

26. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar Lars kursen.

Utbildare: Lars Larsson
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 23 minuter)

Kursmaterial

Det finns inget kursmaterial till denna utbildning.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Förhandlingspsykologi - Grundkurs och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Förhandlingspsykologi - Grundkurs måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Förhandlingspsykologi - Grundkurs 234 1 2910

Kontakt