Att vara medarbetare i projekt

Att vara medarbetare i projekt

Verksamhetsutveckling | 57 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Den här utbildningen riktar sig till alla som är medarbetare i projektarbete. Kursen täcker allt från grundläggande principer och historiken bakom projektarbete till avancerade strategier för effektivt genomförande. Genom kursen lär du dig om de olika faserna i ett projekt, vikten av kommunikation, riskhantering, och hur du kan bidra som medarbetare. Kursen betonar även vikten av administration, dokumenthantering och hur man framgångsrikt navigerar i projektets olika stadier. Kursen ger insikter i viktiga roller som projektägare och projektledare samt hur man kan utveckla sina egna kompetenser inom projektarbete.

Uppdaterad/Granskad: 2024-05-06

Innehåll

  • Förståelse av projektarbete
  • Modeller för projektstyrning
  • Agilitet och flexibilitet
  • Riskhantering
  • Kommunikationsplan
  • Strategier för effektivt genomförande av projekt
  • Utvärdering av projektets resultat och process

Delmoment

0. Introduktion till kursen 'Att vara medarbetare i projekt'

Utbildaren Anders Lindh introducerar kursen och presenterar kursplanen.

Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 57 minuter)

1. Kapitel 1 - Att arbeta i projekt - del 1Prova!

I detta delmoment förklaras grunderna i projektarbete, inklusive dess historik, de fyra stegen för projektstyrning, vikten av agilitet, och betydelsen av mänsklig kompetensutveckling.

Utbildare: Anders Lindh
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 57 minuter)

2. Kapitel 1 - Att arbeta i projekt - del 2

I detta delmoment framhävs projektägarens och projektledarens viktiga roller, samt medarbetarens bidrag genom sin kompetens och engagemang i projektets framåtskridande.

Utbildare: Anders Lindh
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 57 minuter)

3. Kapitel 2 - Planering - del 1

I detta delmoment fokuseras på planeringsprocessen inom projektarbete, med särskild betoning på vikten av gemensam planutveckling och riskhantering för att optimera projektets framgång och minska misstag.

Utbildare: Anders Lindh
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 57 minuter)

4. Kapitel 2 - Planering - del 2

I detta delmoment behandlas riskanalyser och riskhantering i projekt, med fokus på två modeller för att bedöma och hantera risker, samt vikten av att integrera dessa metoder i projektplaneringen.

Utbildare: Anders Lindh
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 57 minuter)

5. Kapitel 3 - Administration och ansvar - del 1

I detta delmoment behandlas administrationens betydelse i projektarbete, inklusive vikten av en projekt-dagbok och uppdatering av centrala dokument som riskanalyser och statusrapporter för effektiv projektuppföljning och lärande.

Utbildare: Anders Lindh
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 57 minuter)

6. Kapitel 3 - Administration och ansvar - del 2

I detta delmoment granskas projektrelaterade dokument, deras hantering, och viktiga aspekter som ändringshantering och förstudier för projektets framgång.

Utbildare: Anders Lindh
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 57 minuter)

7. Kapitel 4 - Genomförande

I detta avsnitt fokuserar vi på genomförandet av projektet, där vi betonar vikten av bra kommunikation, hantering av risker, och att noggrant rapportera och utvärdera arbetet för att lyckas med projektet.

Utbildare: Anders Lindh
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 57 minuter)

8. Sammanfattning

Sammanfattning av utbildningen.

Utbildare: Anders Lindh
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 57 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Att vara medarbetare i projekt och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Att vara medarbetare i projekt måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Att vara medarbetare i projekt 1123 1 2370

Kontakt