Incoterms 2020

Incoterms 2020

- Nyhet - | Juridik | Produktion och logistik | 24 minuter

Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Beskrivning

Denna kurs utforskar de kritiska aspekterna av Incoterms, de internationellt standardiserade leveransvillkoren som formar grunden för global handel. Genom en grundlig översikt över dessa villkor, från deras historiska ursprung till den senaste uppdateringen 2020, erbjuder kursen en djupgående förståelse för hur Incoterms påverkar avtal, riskhantering och logistiska beslut i internationell handel. Med en steg för steg-genomgång av de fyra huvudgrupperna av Incoterms - E, F, C och D - ger kursen insikter i hur dessa villkor bestämmer ansvarsfördelningen mellan köpare och säljare och hur de kan påverka din affärs strategi och operationella effektivitet.

Publicerad: 2024-04-26

Innehåll

  • Grundläggande om Incoterms och deras historia
  • Insikter i Incoterms 2020 och dess roll i handel
  • Förståelse för Incoterms huvudgrupper: E, F, C, D
  • Ansvarsfördelning och riskhantering enligt Incoterms
  • Val av rätt Incoterm för olika handelsscenarier
  • Incoterms inverkan på logistik och transportstrategier
  • Integration av Incoterms i köpeavtal och tullhantering
  • Navigation i global handel med Incoterms som guide

Delmoment

0. Introduktion till kursen Incoterms 2020

Utbildare Nedeljka Micic presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 24 minuter)

1. Generella regler inom Incoterms

I detta delmoment utforskas Incoterms och deras roll i global handel, med fokus på deras funktion och uppdateringar.

Utbildare: Nedeljka Micic
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 24 minuter)

2. E och F grupp

I detta delmoment utforskas grupp E och F inom Incoterms, med en djupdykning i de specifika villkoren som styr ansvarsövergång från säljare till köpare.

Utbildare: Nedeljka Micic
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 24 minuter)

3. C Grupp

I detta delmoment undersöks grupp C inom Incoterms, där fokus ligger på villkoren som rör transport och försäkring, samt när och hur riskövergången från säljare till köpare sker.

Utbildare: Nedeljka Micic
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 24 minuter)

4. D Grupp

I detta delmoment fokuseras det på grupp D inom Incoterms, som betonar leveransvillkor där säljaren bär ansvaret och risken för transporten fram till den slutliga destinationspunkten.

Utbildare: Nedeljka Micic
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 24 minuter)

5. Summering

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen.

Utbildare: Nedeljka Micic
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 24 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Incoterms 2020 och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Incoterms 2020 måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Incoterms 2020 1152 1 1250

Kontakt