Alla ska med! - Att förebygga elevavhopp i skolan

Alla ska med! - Att förebygga elevavhopp i skolan

Skola och pedagogik | 50 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Lär dig de 5 enkla stegen för att förebygga elevavhopp i skolan. Få tips och råd från vår utbildadare och expert. Börja förebygga elevavhopp idag!

I utbildningen Alla ska med! - Att förebygga elevavhopp i skolan belyses bakgrunden till att elever hoppar av grundskolan, gymnasiet eller högskolan och vilka konsekvenser det medför, både på individnivå och för samhället. Utbildningen tar även upp konkreta åtgärder och framgångsrika metoder för att förebygga elevavhoppen och på så sätt förhindra att eleverna slutar sin utbildning med ofullständiga betyg. Genom utveckling av yrkesprogrammen som stärker elevernas framtida yrkesidentiteter ökar studiemotivationen. Vidare berörs John Hatties forskning kring synligt lärande och hur drömskolan skulle fungera enligt eleverna själva.

Relevanta nyckelord: Elevhälsa, elevmotivation, studieteknik, socialt stöd, relationer, samarbete, förebyggande åtgärder, åtgärdsplanering

Uppdaterad/Granskad: 2024-02-22

Innehåll

  • Orsaker till avhopp från grundskola, gymnasium och högskola
  • Konsekvenser för individ och samhälle
  • Framgångsrika metoder för att motverka avhopp
  • Styrning och ledning
  • Att utveckla och förbättra yrkesprogrammen och stärka elevernas yrkesidentiteter
  • Drömskolan enligt eleverna
  • John Hatties forskning kring synligt lärande
  • Gott exempel från JGY Fyrvalla

Delmoment

0. Introduktion till kursen Alla ska med! - Att motverka elevavhopp

Utbildare Britt Uddegård presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 50 minuter)

1. Bakgrund om avhopp

I delmomentet går Britt in på bakgrunden till att eleverna hoppar av sina studier.

Utbildare: Britt Uddegård
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 50 minuter)

2. Fakta från Skolverket

I delmomentet berör Britt Skolverkets fakta kring elevavhopp.

Utbildare: Britt Uddegård
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 50 minuter)

3. Fakta från SKL, Sveriges kommuner och landsting

I delmomentet går Britt in på framgångsrika metoder för att förhindra elevavhopp.

Utbildare: Britt Uddegård
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 50 minuter)

4. Framgångsrika skolhuvudmän

I delmomentet tar Britt upp hur framgångsrika skolhuvudmän arbetar med styrning och ledning.

Utbildare: Britt Uddegård
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 50 minuter)

5. Utveckla och förbättra yrkesprogram

I delmomentet behandlar Britt utvecklingen av yrkesprogram och vikten av att stärka elevernas yrkesidentiteter.

Utbildare: Britt Uddegård
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 50 minuter)

6. Drömskolan enligt elevernaProva!

I delmomentet berättar Britt hur drömskolan skulle fungera enligt eleverna.

Utbildare: Britt Uddegård
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 50 minuter)

7. Synligt lärande - vad påverkar elevernas studieprestationer starkast?

I delmomentet tar Britt upp forskaren John Hatties strategier kring synligt lärande.

Utbildare: Britt Uddegård
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 50 minuter)

8. Tidiga avhopp från högskolan

I delmomentet går Britt in på sambanden till avhopp från högskolestudier.

Utbildare: Britt Uddegård
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 50 minuter)

9. Gott exempel: Alla ska med - JGY Fyrvalla

I det avslutande delmomentet delar Britt med sig av ett gott exemepl från JGY Fyrvalla.

Utbildare: Britt Uddegård
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 50 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Alla ska med! - Att förebygga elevavhopp i skolan och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Alla ska med! - Att förebygga elevavhopp i skolan måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Alla ska med! - Att förebygga elevavhopp i skolan 583 1 1505

Kontakt