Excellence i förhandling

Excellence i förhandling

Kommunikation | Sälj och marknad | 9 timmar och 35 minuter

Motsvarar 5 dagar lärarledd utbildning

Beskrivning

Förbättra dina förhandlingsfärdigheter med vår online utbildning i förhandling. Lär dig de viktigaste strategierna och teknikerna från världsklass-instruktörer. Börja din resa mot framgång idag!

Detta är den streamade versionen av den välkända 3-dagarsutbildningen Excellence i förhandling, baserad på boken Människan bakom förhandling som används som kurslitteratur vid svenska universitets förhandlingskurser.

Utbildningenleder till diplomerad förhandlingsspecialist och certifikat i förhandling. Utbildningen är komplett och troligen Sveriges mest omfattande digitala utbildning inom förhandlingsteknik och förhandlingspsykologi.

Relevanta nyckelord: Konflikthantering, Förhandlingsstrategier, Empati, Samarbete, Kommunikation, Förhandlingspsykologi, Förhandlingsmetoder, Avtalsskrivning

Uppdaterad/Granskad: 2022-11-14

Innehåll

 • Människan bakom förhandlingen
 • Värderingar och attityder
 • Beteendestilar enligt DISC-modellen
 • Förhandlingsstilar
 • Behov, intressen och målsättning
 • Hjärnans tillstånd
 • Att skapa vinna - vinna
 • Att skapa en öppning
 • Att identifiera förhandlingsstyrka
 • Din verklighet - och den andra partens
 • Verbal och icke-verbal kommunikation
 • Att skapa rapport
 • Medvetenhet om sinnespreferenser
 • Konsten att lyssna
 • Konsten att ställa bra frågor
 • Konsten att hantera stress
 • Konsten att hantera känslor
 • Förhandlingens faser
 • Att förhandla i team
 • Förhandlingsstrategier
 • Förhandlingstekniker och värdeökning
 • Kreativa lösningar
 • Förhandlingstaktiker

Delmoment

0. Introduktion till kursen Excellence i förhandling

Utbildare Jan-Åke Björck presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 9 timmar och 35 minuter)

1. Introduktion till förhandling

I det inledande delmomentet förklarar Jan-Åke vad förhandling innebär.

Utbildare: Jan-Åke Björck
Längd: 15 minuter (Utbildningens totala längd: 9 timmar och 35 minuter)

2. Människan - Vinna - vinna

I delmomentet går Jan-Åke igenom hur du skapar vinna - vinna i en förhandlingssituation.

Utbildare: Jan-Åke Björck
Längd: 25 minuter (Utbildningens totala längd: 9 timmar och 35 minuter)

3. Människan - Värderingar och attityder

I delmomentet tar Jan-Åke upp betydelsen av värderingar och attityder vid förhandling.

Utbildare: Jan-Åke Björck
Längd: 18 minuter (Utbildningens totala längd: 9 timmar och 35 minuter)

4. Människan - DISC Beteendestilar del 1

I delmomentet förklarar Jan-Åke hur beteendestilar skiljer sig från inlärda värderingar och går igenom DISC-modellen.

Utbildare: Jan-Åke Björck
Längd: 19 minuter (Utbildningens totala längd: 9 timmar och 35 minuter)

5. Människan - DISC Beteendestilar del 2

I delmomentet fortsätter Jan-Åke att gå igenom beteendestilar och hur olika personligheter kan uppleva varandra.

Utbildare: Jan-Åke Björck
Längd: 25 minuter (Utbildningens totala längd: 9 timmar och 35 minuter)

6. Människan - Förhandlingsstil

I delmomentet går Jan-Åke igenom olika förhandlingsstilar.

Utbildare: Jan-Åke Björck
Längd: 13 minuter (Utbildningens totala längd: 9 timmar och 35 minuter)

7. Förberedelser - Behov och intressen del 1

I delmomentet går Jan-Åke igenom hur du förbereder dig inför en förhandling genom att utröna dina och den andra partens behov och intressen.

Utbildare: Jan-Åke Björck
Längd: 14 minuter (Utbildningens totala längd: 9 timmar och 35 minuter)

8. Förberedelser - Behov och intressen del 2

I delmomentet fortsätter Jan-Åke att gå igenom behov och intressen.

Utbildare: Jan-Åke Björck
Längd: 13 minuter (Utbildningens totala längd: 9 timmar och 35 minuter)

9. Förberedelser - Målsättning del 1

I delmomentet berör Jan-Åke hur du arbetar med målsättning.

Utbildare: Jan-Åke Björck
Längd: 16 minuter (Utbildningens totala längd: 9 timmar och 35 minuter)

10. Förberedelser - Målsättning del 2

I delmomentet fortsätter Jan-Åke att gå igenom målsättning.

Utbildare: Jan-Åke Björck
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 9 timmar och 35 minuter)

11. Förberedelser - Målsättning del 3

I delmomentet går Jan-Åke igenom hjärnans olika tillstånd och dess betydelse för målsättning.

Utbildare: Jan-Åke Björck
Längd: 14 minuter (Utbildningens totala längd: 9 timmar och 35 minuter)

12. Förberedelser - Målsättning del 4

I delmomentet går Jan-Åke in på hur du sätter mål i förhandlingssituationer.

Utbildare: Jan-Åke Björck
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 9 timmar och 35 minuter)

13. Förberedelser - Målsättning del 5

I delmomentet förklarar Jan-Åke hur du skapar en öppning i en förhandling.

Utbildare: Jan-Åke Björck
Längd: 12 minuter (Utbildningens totala längd: 9 timmar och 35 minuter)

14. Förberedelser - Förhandlingsstyrka del 1

I delmomentet går Jan-Åke igenom hur du identifierar dina styrkor i en förhandling.

Utbildare: Jan-Åke Björck
Längd: 16 minuter (Utbildningens totala längd: 9 timmar och 35 minuter)

15. Förberedelser - Förhandlingsstyrka del 2

I delmomentet fortsätter Jan-Åke att gå igenom förhandlingsstyrka.

Utbildare: Jan-Åke Björck
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 9 timmar och 35 minuter)

16. Kommunikation - Vad är verkligheten?

I delmomentet går Jan-Åke in på kommunikation och människans individuella verklighetsuppfattning.

Utbildare: Jan-Åke Björck
Längd: 16 minuter (Utbildningens totala längd: 9 timmar och 35 minuter)

17. Kommunikation - Din unika verklighetProva!

I delmomentet fokuserar Jan-Åke på hur din unika verklighet skapas.

Utbildare: Jan-Åke Björck
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 9 timmar och 35 minuter)

18. Kommunikation - En undermedveten process

I delmomentet utvecklar Jan-Åke resonemanget om det omedvetna i kommunikationen.

Utbildare: Jan-Åke Björck
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 9 timmar och 35 minuter)

19. Kommunikation - Interaktion på ett undermedvetet plan

I delmomentet berör Jan-Åke undermedvetna intryck och signaler.

Utbildare: Jan-Åke Björck
Längd: 12 minuter (Utbildningens totala längd: 9 timmar och 35 minuter)

20. Kommunikation - Verbalt och icke-verbalt

I delmomentet går Jan-Åke in på verbal och icke-verbal kommunikation.

Utbildare: Jan-Åke Björck
Längd: 14 minuter (Utbildningens totala längd: 9 timmar och 35 minuter)

21. Kommunikation - Rapport

I delmomentet förklarar Jan-Åke hur det fungerar när människor speglar varandra.

Utbildare: Jan-Åke Björck
Längd: 14 minuter (Utbildningens totala längd: 9 timmar och 35 minuter)

22. Kommunikation - Sinnespreferenser

I delmomentet förklarar Jan-Åke hur du kan kommunicera effektivare med olika människor genom medvetenhet om sinnespreferenser.

Utbildare: Jan-Åke Björck
Längd: 13 minuter (Utbildningens totala längd: 9 timmar och 35 minuter)

23. Kommunikation - Kommunikationens dimensioner

I delmomentet förklarar Jan-Åke kommunikationens dimensioner.

Utbildare: Jan-Åke Björck
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 9 timmar och 35 minuter)

24. Kommunikation - Konsten att lyssna

I delmomentet behandlar Jan-Åke konsten att lyssna på andra människor.

Utbildare: Jan-Åke Björck
Längd: 15 minuter (Utbildningens totala längd: 9 timmar och 35 minuter)

25. Kommunikation - Konsten att ställa bra frågor

I delmomentet tar Jan-Åke upp konsten att ställa bra frågor.

Utbildare: Jan-Åke Björck
Längd: 17 minuter (Utbildningens totala längd: 9 timmar och 35 minuter)

26. Förhandling - Förhandlingens faser

I delmomentet går Jan-Åke igenom hur du kan strukturera upp en förhandlings faser.

Utbildare: Jan-Åke Björck
Längd: 13 minuter (Utbildningens totala längd: 9 timmar och 35 minuter)

27. Förhandling - Förhandlingens faser - Vänskapsfasen

I delmomentet får du ta del av en exempelfilm om vänskapsfasen.

Utbildare: Jan-Åke Björck
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 9 timmar och 35 minuter)

28. Förhandling - Förhandlingens faser - Inledningsfasen

I delmomentet får du ta del av en exempelfilm om inledningsfasen.

Utbildare: Jan-Åke Björck
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 9 timmar och 35 minuter)

29. Förhandling - Förhandlingens faser - Utforskningsfasen

I delmomentet får du ta del av en exempelfilm om utforskningsfasen.

Utbildare: Jan-Åke Björck
Längd: 17 minuter (Utbildningens totala längd: 9 timmar och 35 minuter)

30. Förhandling - Förhandlingens faser - Avslutningsfasen

I delmomentet får du ta del av en exempelfilm om avslutningsfasen.

Utbildare: Jan-Åke Björck
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 9 timmar och 35 minuter)

31. Förhandling - Teamförhandling

I delmomentet förklarar Jan-Åke hur du förhandlar i team.

Utbildare: Jan-Åke Björck
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 9 timmar och 35 minuter)

32. Förhandling - Förhandlingsstrategier

I delmomentet tar Jan-Åke upp olika förhandlingsstrategier.

Utbildare: Jan-Åke Björck
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 9 timmar och 35 minuter)

33. Förhandling - Kraljics matris

I delmomentet förklarar Jan-Åke hur du arbetar med Kraljics matris.

Utbildare: Jan-Åke Björck
Längd: 23 minuter (Utbildningens totala längd: 9 timmar och 35 minuter)

34. Förhandling - Förhandlingstekniker del 1

I delmomentet går Jan-Åke igenom förhandlingstekniker och hur du skapar öppningar och värdeökningar.

Utbildare: Jan-Åke Björck
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 9 timmar och 35 minuter)

35. Förhandling - Förhandlingstekniker del 2

I delmomentet går Jan-Åke igenom förhandlingstekniker och eftergifter.

Utbildare: Jan-Åke Björck
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 9 timmar och 35 minuter)

36. Förhandling - Kreativitet

I delmomentet berör Jan-Åke hur du kan skapa kreativa lösningar i förhandlingssituationer.

Utbildare: Jan-Åke Björck
Längd: 16 minuter (Utbildningens totala längd: 9 timmar och 35 minuter)

37. Förhandling - Hantera stress

I delmomentet fokuserar Jan-Åke på stresshantering.

Utbildare: Jan-Åke Björck
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 9 timmar och 35 minuter)

38. Förhandling - Råd och tips

I delmomentet delar Jan-Åke med sig av användbara tips.

Utbildare: Jan-Åke Björck
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 9 timmar och 35 minuter)

39. Förhandling - Förhandlingstaktik del 1

I delmomentet ger Jan-Åke exempel på förhandlingstaktik.

Utbildare: Jan-Åke Björck
Längd: 12 minuter (Utbildningens totala längd: 9 timmar och 35 minuter)

40. Förhandling - Förhandlingstaktik del 2

I delmomentet fortsätter Jan-Åke att gå igenom förhandlingstaktik.

Utbildare: Jan-Åke Björck
Längd: 23 minuter (Utbildningens totala längd: 9 timmar och 35 minuter)

41. Förhandling - Konsten att hantera känslor

I delmomentet berör Jan-Åke konsten att hantera känslor i förhandlingssituationer.

Utbildare: Jan-Åke Björck
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 9 timmar och 35 minuter)

42. Förhandling - Beteenden att undvika

I delmomentet går Jan-Åke igenom exempel på dåliga beteendestilar.

Utbildare: Jan-Åke Björck
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 9 timmar och 35 minuter)

43. Förhandling - Beteenden att använda

I delmomentet går Jan-Åke igenom exempel på bra beteendestilar.

Utbildare: Jan-Åke Björck
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 9 timmar och 35 minuter)

44. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet går Jan-Åke igenom principöverenskommelsen, summerar kursen samt delar med sig av goda råd.

Utbildare: Jan-Åke Björck
Längd: 16 minuter (Utbildningens totala längd: 9 timmar och 35 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Excellence i förhandling och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Excellence i förhandling måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Excellence i förhandling 309 1 3020

Kontakt