Knowledge Management

Knowledge Management

Verksamhetsutveckling | 1 timme och 27 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Utforska möjligheterna med en online utbildning i Knowledge Management. Lär dig om den senaste tekniken och metoderna från bekvämligheten av ditt eget hem. Börja din resa mot expertis idag.

Utbildningen Knowledge Management fokuserar huvudsakligen på kompetenskartläggning och kompetensutveckling genom kunskapsöverföring. Genom att kartlägga såväl explicit som dold kunskap inom ditt företag kan du lägga grunden för att bibehålla värdefulla medarbetare och kompetenser. I utbildningen får du veta hur du kan motivera medarbetarna till att dela med sig av sina best practices för att förbättra verksamheten, eliminera risker och säkerställa att informationen inte går förlorad. Genom Knowledge Management kan du skapa snabbare tillväxt, få fler konkurrensfördelar och underlätta rekryteringen i ditt företag.

Utbildningen passar både dig som driver företag och dig som är anställd.

Relevanta nyckelord:Kollegialt lärande, Pedagogik, Utbildning, Kunskapsdelning, Reflektion, Feedback, Kompetensutveckling, Lärgrupper

Publicerad: 2019-01-21

Innehåll

 • Knowledge Management
 • Knowledge Manager
 • Dold och explicit kunskap
 • Kompetenskartläggning
 • Kompetensutveckling
 • SECI-modellen och kunskapsöverföring
 • Kodifiering och personifiering
 • Orsaker till att medarbetare inte delar med sig av kunskaper
 • Att motivera till kunskapsöverföring
 • Att bibehålla duktiga medarbetare
 • Att bibehålla kunskap inom företaget
 • Åtgärder för att skydda systemkritisk information
 • Att få gehör internt för förbättringsförslag
 • Riskhantering
 • Ledningssystem för kompetensförsörjning

Delmoment

0. Introduktion till kursen Knowledge Management

Utbildare Niclas Mårdfelt presenterar kursens innehåll och upplägg samt förklarar innebörden av Knowledge Management.

Under extramaterial finner du utbildarens PDF.

Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 27 minuter)

1. Vad finns det för kunskap?

I delmomentet förklarar Niclas dold och explicit kunskap.

Utbildare: Niclas Mårdfelt
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 27 minuter)

2. Vad finns det för kompetens?

I delmomentet förklarar Niclas olika sorters kompetenser. Under extramaterial finner du länkar och tips.

Utbildare: Niclas Mårdfelt
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 27 minuter)

3. Vanliga skäl till att jobba med Knowledge Management

I delmomentet lyfter Niclas fram vanligt förekommande skäl till att företag arbetar med Knowledge Management.

Utbildare: Niclas Mårdfelt
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 27 minuter)

4. Rollen Knowledge Manager

I delmomentet berättar Niclas vad en Knowledge Manager har för arbetsuppgifter.

Utbildare: Niclas Mårdfelt
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 27 minuter)

5. Begreppet Knowledge ManagementProva!

I delmomentet går Niclas igenom begreppsförklaringar. Under extramaterial finner du tips kring kunskapsöverföring och kartläggning av erfarenheter.

Utbildare: Niclas Mårdfelt
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 27 minuter)

6. Överföra kunskap

I delmomentet förklarar Niclas SECI-modellen och hur kunskap kan överföras på olika sätt.

Utbildare: Niclas Mårdfelt
Längd: 12 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 27 minuter)

7. Kodifiering

I delmomentet berör Niclas hur du kan arbeta med kodifiering.

Utbildare: Niclas Mårdfelt
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 27 minuter)

8. Personifiering

I delmomentet berör Niclas hur du kan arbeta med personifiering.

Utbildare: Niclas Mårdfelt
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 27 minuter)

9. Kodifiering och personifiering i praktiken

I delmomentet visar Niclas hur du kan arbeta med kunskapshantering, kunskapsöverföring och kunskapsutveckling i praktiken.

Utbildare: Niclas Mårdfelt
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 27 minuter)

10. Motivera till kunskapsöverföring

I delmomentet förklarar Niclas vad som avskräcker människor från att dela med sig av sin kunskap och vad du kan göra för att motivera dem.

Utbildare: Niclas Mårdfelt
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 27 minuter)

11. Kompetenskartläggning i praktiken

I delmomentet tar Niclas upp hur du kan kartlägga personalens kompetenser.

Utbildare: Niclas Mårdfelt
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 27 minuter)

12. Att bibehålla duktiga medarbetare

I delmomentet berättar Niclas hur du kan säkerställa att duktiga medarbetare stannar kvar i verksamheten.

Utbildare: Niclas Mårdfelt
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 27 minuter)

13. Inför att någon slutar

I delmomentet delar Niclas med sig av tips kring hur du kan säkerställa att kunskap stannar kvar inom företaget.

Utbildare: Niclas Mårdfelt
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 27 minuter)

14. Verksamhetskritisk information

I delmomentet går Niclas igenom förebyggande åtgärder som du bör göra för att säkra verksamhetskritisk information.

Utbildare: Niclas Mårdfelt
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 27 minuter)

15. Att få gehör internt

I delmomentet förklarar Niclas vad du kan göra för att få gehör internt för dina förbättringsförslag.

Utbildare: Niclas Mårdfelt
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 27 minuter)

16. Minimum för SMB-företag

I delmomentet ger Niclas exempel på frågor som företag bör ställa sig för att hantera risker och säkra sin överlevnad.

Utbildare: Niclas Mårdfelt
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 27 minuter)

17. Stora företag

I delmomentet delar Niclas med sig av ett ledningssystem för kompetensförsörjning. Under extramaterial finner du ytterligare information om detta.

Utbildare: Niclas Mårdfelt
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 27 minuter)

18. Vidare studier

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen och delar med sig av tips på vidare studier.

Utbildare: Niclas Mårdfelt
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 27 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Knowledge Management och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Knowledge Management måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Knowledge Management 706 1 2585

Kontakt