Förändringsprocesser i skolan

Förändringsprocesser i skolan

Skola och pedagogik | 1 timme och 46 minuter

Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Lär dig om förändringsprocesser i skolan genom online utbildning. Få kunskap och verktyg för att hantera förändringar på en effektiv och smidig väg. Börja din utbildning idag!

Utbildningen syftar till att fördjupa förståelsen kring hur skolpersonal kan arbeta med utveckling i sin egen pedagogiska verksamhet för att skapa varaktig förändring. I utbildningen berörs skillnader mellan centralistiskt och aktörs- och skolperspektiv, lärandebaserad skolutveckling och lärsamtal, arbetsmetoder, balans mellan behov och drivkrafter, hur pådrivande drivkrafter kan förstärkas och hindrande krafter reduceras, aspekter kring ledning, styrning och skolpolitik samt hantering av oro, otrygghet och struktur vid förändringsprocesser.

Utbildningen inbjuder och uppmanar till gruppdiskussioner med kollegor.

Relevanta nyckelord: Skolutveckling, Pedagogisk ledarskap, Organisationsutveckling, Förändringsstrategier, Förändringshantering, Förändringskommunikation, Förändringsmodeller, Utvärdering av skolresultat

Publicerad: 2018-04-18

Innehåll

  • Utgångspunkter för skolutveckling
  • Olika sätt att arbeta med skolutveckling
  • Lärandebaserad skolutveckling
  • Ledning och styrning
  • Förändring, lärande och oro
  • Att utmana sitt eget tänkande och föreställningar
  • Att skapa varaktig förändring och utveckling
  • Att fokusera elevers engagemang, lärande och trivsel
  • Gemensam kunskapsbildning

Delmoment

1. Introduktion till kursen Förändringsprocesser i skolan

Utbildare Hans-Åke Scherp presenterar kursens innehåll och upplägg samt förklarar skillnaden mellan inlärning och memorering. Under extramaterialet finner du utbildarens PowerPoint.

Utbildare: Hans-Åke Scherp
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 46 minuter)

2. Utgångspunkter för skolutveckling

I delmomentet redogör Hans-Åke för de grundläggande utgångspunkterna för skolutveckling.

Utbildare: Hans-Åke Scherp
Längd: 13 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 46 minuter)

3. Olika sätt att arbeta med skolutveckling

I delmomentet berör Hans-Åke olika sätt att arbeta med förändringsprocesser.

Utbildare: Hans-Åke Scherp
Längd: 14 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 46 minuter)

4. Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

I delmomentet lyfter Hans-Åke fram vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet vid förverkligandet av förändringar.

Utbildare: Hans-Åke Scherp
Längd: 18 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 46 minuter)

5. Lärandebaserad skolutveckling

I delmomentet förklarar Hans-Åke hur du kan arbeta med lärandebaserad skolutveckling.

Utbildare: Hans-Åke Scherp
Längd: 16 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 46 minuter)

6. Ledning och styrning del 1

I delmomentet berör Hans-Åke utformning av ledning och styrning.

Utbildare: Hans-Åke Scherp
Längd: 12 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 46 minuter)

7. Ledning och styrning del 2Prova!

I delmomentet går Hans-Åke in på förvaltning och skolpolitik.

Utbildare: Hans-Åke Scherp
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 46 minuter)

8. Förändring, lärande och oro

I delmomentet tar Hans-Åke upp hantering av oro och otrygghet vid förändringar och inlärning.

Utbildare: Hans-Åke Scherp
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 46 minuter)

9. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen.

Utbildare: Hans-Åke Scherp
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 46 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Förändringsprocesser i skolan och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Förändringsprocesser i skolan måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Förändringsprocesser i skolan 621 1 1505

Kontakt