Att förebygga alkoholproblem

Att förebygga alkoholproblem

Arbetsmiljö och säkerhet | HR och personal | 1 timme och 11 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Lär dig de bästa strategierna för att förebygga alkoholproblem med vår utbildning online. Få tillgång till viktig information och ta kontroll över ditt drickande nu!

I den här utbildningen får du som anställd lära dig hur alkoholproblem uppstår och hur de kan förebyggas. Utbildningen slår hål på ett antal myter om hur du kan undvika problem och du får lära dig mer om de verkliga riskfaktorerna för alkoholproblem. Du får även ett personligt verktyg som du kan använda för att förebygga problem i framtiden.

Relevanta nyckelord: Alkoholkonsumtion, riskbruk, skador, beroende, alkoholpolicy, kampanjer, stöd och hjälp, preventionsstrategier

Uppdaterad/Granskad: 2024-06-11

Innehåll

  • Varför är alkoholfrågan viktig?
  • Hur många människor har alkoholproblem?
  • Myter om hur man kan undvika problem - och sanningen om hur det egentligen ligger till
  • Alkoholproblem är livsstilsrelaterade hälsoproblem
  • Genetiska och biologiska riskfaktorer
  • Hög tolerans och familjebakgrund
  • Vad är ett standardglas?
  • Hur kan man dricka smartare?
  • Riktlinjer för lågriskbruk
  • Ditt personliga riskreduceringsverktyg

Delmoment

0. Introduktion till kursen Att förebygga alkoholproblem

Utbildare Anna Sjöström presenterar kursens innehåll och upplägg. Under kursmaterial finner du utbildarens PDF.

Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 11 minuter)

1. En miljon svenskar

I det här delmomentet får du lära dig hur många människor som har alkoholproblem i Sverige. Du får även lära dig mer om Sveriges speciella alkoholkultur.

Utbildare: Anna Sjöström
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 11 minuter)

2. Myter om hur man undviker problemProva!

I det här delmomentet går Anna igenom ett antal olika myter och felaktiga uppfattningar om hur man förebygger alkoholproblem. Du får möjligheten att fundera på vad det innebär att dricka måttligt eller lagom och vilka problem som kan uppstå om man använder sig av dessa myter.

Utbildare: Anna Sjöström
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 11 minuter)

3. Genetiska och biologiska riskfaktorer del 1

I det här delmomentet går Anna igenom genetikens betydelse för utvecklingen av alkoholproblem. Du får lära dig att vissa människor har en högre medfödd risk för att utveckla alkoholproblem och hur du kan veta om du själv tillhör denna grupp.

Utbildare: Anna Sjöström
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 11 minuter)

4. Genetiska och biologiska riskfaktorer del 2

I det här delmomentet går Anna igenom hög tolerans och varför det ökar risken för alkoholproblem. Hon tar även upp psykologiska och sociala riskfaktorer.

Utbildare: Anna Sjöström
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 11 minuter)

5. Hur man kan dricka smartare del 1

I det här delmomentet går Anna igenom begreppet standardglas som ligger till grund för riktlinjer för lågriskbruk och som vi behöver för att kunna svara på frågan ”hur mycket kan man dricka?". Du får se en praktisk demonstration av hur mycket öl och vin som motsvarar ett standardglas.

Utbildare: Anna Sjöström
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 11 minuter)

6. Hur kan man dricka smartare del 2

I det här delmomentet går Anna igenom riktlinjerna för lågriskbruk och hur man kan dricka smartare. Du får lära dig vad forskningen säger om risknivåer och vad gränsen går för daglig konsumtion respektive veckokonsumtion.

Utbildare: Anna Sjöström
Längd: 12 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 11 minuter)

7. Mitt personliga riskreduceringsverktyg

I det här delmomentet skapar Anna ett personligt verktyg som du kan använda för att förebygga alkoholproblem.

Utbildare: Anna Sjöström
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 11 minuter)

8. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen.

Utbildare: Anna Sjöström
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 11 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Att förebygga alkoholproblem och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Att förebygga alkoholproblem måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Att förebygga alkoholproblem 980 1 2585

Kontakt