K2 Årsredovisning

K2 Årsredovisning

Ekonomi | 1 timme och 37 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Gör dig redo för att hantera din K2 Årsredovisning med vår kompletta online utbildning. Få en fördel i ditt jobb och börja lära dig idag.

I den här utbildningen får du lära dig att upprätta årsredovisningen enligt K2-regelverket. Utbildningen ger dig en praktisk genomgång av uppställningsformen för årsredovisningen, innehållet i förvaltningsberättelsen och vilka tilläggsupplysningar som bör finnas med.

Utbildningen riktar sig främst till redovisnings- och revisionsbyråer och andra som arbetar med ekonomi, skatt och redovisning. För att tillgodogöra dig utbildningen bör du ha erfarenhet av bokslutsarbete.

I utbildningen ingår Bokföringsnämndens vägledning.

Relevanta nyckelord:Årsredovisning, Redovisning, Redovisningsteknik, Ekonomi, Bokföring, Finansiella rapporter, Årsstämma, Revisionsberättelse

Uppdaterad/Granskad: 2024-03-09

Innehåll

  • Bokföringsnämndens vägledning
  • Förvaltningsberättelsens innehåll
  • Uppställningsformer
  • Immateriella och materiella anläggningstillgångar
  • Avskrivningsregler
  • Tilläggsupplysningar
  • Redovisningsprinciper

Delmoment

0. Introduktion till kursen K2 årsredovisning

Utbildare Benny Wedberg presenterar kursens innehåll och upplägg. Under extramaterial finner du utbildarens PDF.

Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 37 minuter)

1. Normgivning och K-regelverket

I delmomentet går Benny igenom lagstiftning och K-regelverket.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 37 minuter)

2. BFNAR 2016-10 och Kapitel 1 Tillämpning och principer

I delmomentet tar Benny upp Bokföringsnämndens normgivning samt kapitel 1 om tillämpning och principer.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 37 minuter)

3. Kapitel 2 Grundläggande principer

I delmomentet berör Benny kapitel 2 om grundläggande principer.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 37 minuter)

4. Kapitel 3 årsredovisningens utformning

I delmomentet går Benny igenom kapitel 3 om årsredovisningens utformning.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 37 minuter)

5. Kapitel 4 Uppställningsformer för årsredovisningen

I delmomentet går Benny in på kapitel 4 som behandlar uppställningsformer för årsredovisningen.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 37 minuter)

6. Kapitel 5 Förvaltningsberättelsen

I delmomentet förklarar Benny vad som ska finnas med i förvaltningsberättelsen beroende på företagsform.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 37 minuter)

7. Kapitel 6 Rörelseintäkter

I delmomentet behandlar Benny kapitel 6 om rörelseintäkter.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 37 minuter)

8. Kapitel 7 Rörelsekostnader

I delmomentet går Benny igenom kapitel 7 om rörelsekostnader.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 37 minuter)

9. Kapitel 8 Finansiella poster

I delmomentet tar Benny upp kapitel 8 om finansiella poster.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 37 minuter)

10. Kapitel 9 Tillgångar

I delmomentet behandlar Benny kapitel 9 om tillgångar.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 37 minuter)

11. Kapitel 10 Immateriella och materiella anläggningstillgångar

I delmomentet berör Benny kapitel 10 om immateriella och materiella anläggningstillgångar.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 37 minuter)

12. Kapitel 10 Immateriella och materiella anläggningstillgångar - Avskrivningar

I delmomentet går Benny igenom avskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 37 minuter)

13. Kapitel 11 Finansiella anläggningstillgångar

I delmomentet behandlar Benny kapitel 11 om finansiella anläggningstillgångar.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 37 minuter)

14. Kapitel 12 Varulager

I delmomentet går Benny igenom kapitel 12 om varulager.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 37 minuter)

15. Kapitel 13 Kortfristiga fordringar

I delmomentet behandlar Benny kapitel 13 om kortfristiga fordringar.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 37 minuter)

16. Kapitel 14 Kortfristiga placeringar inklusive kassa och bank

I delmomentet tar Benny upp kapitel 14 om kortfristiga placeringar inklusive kassa och bank.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 37 minuter)

17. Kapitel 15 Eget kapital och obeskattade reserver

I delmomentet berör Benny kapitel 15 om eget kapital och obeskattade reserver.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 37 minuter)

18. Kapitel 16 Avsättningar

I delmomentet går Benny igenom kapitel 15 om avsättningar.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 37 minuter)

19. Kapitel 17 SkulderProva!

I delmomentet behandlar Benny kapitel 17 om skulder.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 37 minuter)

20. Kapitel 18 Noter och tilläggsupplysningar

I delmomentet berör Benny kapitel 18 om noter och tilläggsupplysningar.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 13 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 37 minuter)

21. Kapitel 19 Särskilda regler

I delmomentet går Benny in på kapitel 19 om särskilda regler för företag som ingår i en koncern eller äger andelar i ett intresseföretag eller i gemensamt styrda företag.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 37 minuter)

22. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen och delar med sig av tips.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 37 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen K2 Årsredovisning och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen K2 Årsredovisning måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
K2 Årsredovisning 696 1 1725

Kontakt