Framgångsrika undervisningsstrategier

Framgångsrika undervisningsstrategier

Skola och pedagogik | 2 timmar och 49 minuter

Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Upptäck hemligheterna bakom framgångsrika undervisningsstrategier i vår online utbildning. Börja redan idag!

Dagens skola är en skola i förändring. En skola som ställer mer krav på eleverna och även utmanar lärare i att utveckla sin undervisning. En del elever är i behov av stödstrukturer och hjälp av genomtänkta undervisningsstrategier för att lyckas i skolan, andra elever behöver utmanas i sitt lärande för att ta nästa steg. Här behövs en pedagogisk verktygslåda som bygger på aktuell forskning och kunskaper.

Under utbildningen får du tips på modeller till en varierad och strukturerad undervisning som hjälper eleverna att nå målen, metoder och sätt att skapa en inkluderande och lärande miljö i klassrummet samt pedagogiska verktyg som du kan lägga till som pusselbitar och byggstenar i din undervisning.

Utbildningen passar alla lärare, från förskoleklass till universitet.

Relevanta nyckelord: Pedagogik, Undervisning, Lärande, Didaktik, Utbildningsmetoder, Classroom Management, Elevengagemang

Publicerad: 2018-04-22

Innehåll

 • Hur hjärnan fungerar enligt forskning och vad lärare behöver tänka på i undervisningssituationen
 • Vikten av ett positivt arbetsklimat i gruppen
 • Vikten av ett ledarskap i klassrummet och praktiska tips för att skapa en lärande arena
 • Minnet - hur det fungerar och kan tränas
 • Modeller som pusselbitar
 • Vad är en skola?
 • Pusselbitslektioner - en modell
 • Förmågeträning både hos lärare och elever
 • Formativ bedömning - praktiska modeller
 • Framgångsfaktorer i undervisningen - så ökar lärandet i klassrummet
 • Olika sätt att synliggöra lärandet i klassrummet
 • Elevens lärande i fokus - viktiga saker att tänka på
 • Pedagogiska verktygslådor
 • Modeller för lärande - både för elever och lärare
 • Mindsets och hur lärare kan förändra dem
 • Stödstrukturer i undervisningen
 • Grupp- och individorienterad undervisning
 • Med bilder som stöd - så att alla kan hänga med på genomgången
 • Analysmodeller som främjar elevernas lärande

Delmoment

0. Introduktion till kursen Framgångsrika undervisningsstrategier

Utbildare Stefan Hertz presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 49 minuter)

1. Framgångsfaktorer för lärande enligt forskning

I delmomentet tar Stefan upp faktorer som påverkar undervisningen och inlärningen positivt.

Utbildare: Stefan Hertz
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 49 minuter)

2. Vanlig bild i många skolor

I delmomentet beskriver Stefan hur det vanligtvis ser ut i många skolor avseende elevers behov och självbild.

Utbildare: Stefan Hertz
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 49 minuter)

3. Tankar kring elevunderlaget del 1

I delmomentet lyfter Stefan tankar kring elevunderlaget och berättar om The Marshmallow Test.

Utbildare: Stefan Hertz
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 49 minuter)

4. Tankar kring elevunderlaget del 2

I delmomentet förklarar Stefan hur olika mindsets utvecklas.

Utbildare: Stefan Hertz
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 49 minuter)

5. Tankar kring elevunderlaget del 3

I delmomentet tar Stefan upp de två elevgrupperna som kallas med- och motkultur.

Utbildare: Stefan Hertz
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 49 minuter)

6. Olika klassrum, olika lärandeProva!

I delmomentet går Stefan igenom olika lärarstilar.

Utbildare: Stefan Hertz
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 49 minuter)

7. Kunskapskvaliteter och läroplaner

I delmomentet går Stefan igenom nivåer i tänkandet.

Utbildare: Stefan Hertz
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 49 minuter)

8. Ledarskapsstrategier i helklass

I delmomentet behandlar Stefan ledarskapsstrategier att använda för olika kategorier av elever.

Utbildare: Stefan Hertz
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 49 minuter)

9. Strukturer för undervisning i helklass del 1

I delmomentet går Stefan in på hur du kan organisera din undervisning i helklass.

Utbildare: Stefan Hertz
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 49 minuter)

10. Strukturer för undervisning i helklass del 2

I delmomentet berör Stefan målsättning och förklarar hur du kan arbeta med SMART-modellen.

Utbildare: Stefan Hertz
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 49 minuter)

11. The learning pit

I delmomentet förklarar Stefan James Nottinghams begrepp The learning pit.

Utbildare: Stefan Hertz
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 49 minuter)

12. Organisera för framgång och utveckling

I delmomentet tar Stefan upp hur placeringen i klassrummet kan påverka inlärningen.

Utbildare: Stefan Hertz
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 49 minuter)

13. Hjärnan går igång på varför och motivation

I delmomentet berör Stefan hjärnforskning och hur du kan skapa drivkrafter och energi hos eleverna.

Utbildare: Stefan Hertz
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 49 minuter)

14. Utveckla din undervisning del 1

I delmomentet delar Stefan med sig av råd för att utveckla undervisningen utifrån hjärnforskning.

Utbildare: Stefan Hertz
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 49 minuter)

15. Utveckla din undervisning del 2

I delmomentet går Stefan in närmare på hjärnan och inlärning.

Utbildare: Stefan Hertz
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 49 minuter)

16. Läraren som en GPS

I delmomentet förklarar Stefan hur läraren kan fungera som en GPS.

Utbildare: Stefan Hertz
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 49 minuter)

17. Träna förmågor i klassrummet del 1

I delmomentet uppmuntrar Stefan till att träna skolpersonalens och elevernas förmågor.

Utbildare: Stefan Hertz
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 49 minuter)

18. Träna förmågor i klassrummet del 2

I delmomentet uppmanar Stefan lärare att analysera sina lektioner.

Utbildare: Stefan Hertz
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 49 minuter)

19. Träna eleverna i olika analysmodeller del 1

I delmomentet belyser Stefan hur eleverna kan tränas i olika analysmodeller.

Utbildare: Stefan Hertz
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 49 minuter)

20. Träna eleverna i olika analysmodeller del 2

I delmomentet tar Stefan upp problemlösningsmodellen.

Utbildare: Stefan Hertz
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 49 minuter)

21. Träna eleverna i parallelltänkande

I delmomentet delar Stefan med sig av exempel på hur eleverna och skolpersonalen kan tränas i parallelltänkande.

Utbildare: Stefan Hertz
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 49 minuter)

22. Bilder som stödprocess i undervisningen del 1

I delmomentet berör Stefan hur du kan arbeta med bilder som stöd i undervisningen.

Utbildare: Stefan Hertz
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 49 minuter)

23. Bilder som stödprocess i undervisningen del 2

I delmomentet fortsätter Stefan att förklara hur du kan visualisera begrepp genom bilder.

Utbildare: Stefan Hertz
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 49 minuter)

24. Att använda bilder och berättarteknik i genomgångar

I det avslutande delmomentet går Stefan igenom hur du kan arbeta med bilder och berättarteknik.

Utbildare: Stefan Hertz
Längd: 14 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 49 minuter)

Kursmaterial

Det finns inget kursmaterial till denna utbildning.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Framgångsrika undervisningsstrategier och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Framgångsrika undervisningsstrategier måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Framgångsrika undervisningsstrategier 626 1 1505

Kontakt