Insiktsförsäljning

Insiktsförsäljning

Sälj och marknad | 2 timmar och 12 minuter

Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Få en djupgående förståelse för insiktsförsäljning med vår online utbildning. Lär dig allt om tekniker och strategier för framgångsrik försäljning

Insiktsförsäljning är nästa generations uppsökande B2B-säljutbildning och bygger vidare på etablerade metoder som Solution Selling, SPIN och Customer Centric Selling.

Utbildningen tar sin utgångspunkt i värdebaserad lösningsorienterad försäljning där du löser ett problem för kunden och flyttar fram säljarens kunskaper till att bättre hantera den moderna världen där det är svårt att få tid med kund att framföra ditt erbjudande, där olika kunder är olika lönsamma och där det är svårt att väcka engagemang hos möjliga kunder.

Om du upplever att din möjliga kund har flera beslutsfattare och att du har svårt att få tillträde till att bygga relation och presentera ditt erbjudande för alla involverade är insiktsförsäljning något för dig. Utbildningen vänder sig till alla säljare och är lämplig både som första säljutbildning och som påbyggnadsutbildning för dig som arbetar med lösningsorienterad försäljning.

Relevanta nyckelord:Försäljning, Kundrelationer, Insiktsförsäljning, Account Management, Affärsutveckling, Key Account Manager, Kundvård, Säljteknik

Publicerad: 2015-06-10

Innehåll

  • Värdebaserad försäljning
  • Effektivare prospektering
  • Insiktsförsäljning
  • Driva säljprocess i kundens organisation
  • Begrepp viktiga för säljare att kunna
  • Kvalificera kunder
  • Analysera kundens affärsprocesser mer strategiskt
  • Din säljprocess och kundens internpolitik

Delmoment

0. Introduktion till kursen Insiktsförsäljning

Utbildare Oliver Lopez presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 12 minuter)

1. Försäljningens utveckling

I det inledande delmomentet går Oliver igenom försäljningens historia och vad det innebär att vara säljare.

Utbildare: Oliver Lopez
Längd: 12 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 12 minuter)

2. Vad är insiktsförsäljning?

I delmomentet går Oliver igenom hur säljares verklighet ser ut och vilka utmaningar säljare dagligen ställs inför.

Utbildare: Oliver Lopez
Längd: 17 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 12 minuter)

3. AffärsprocessenProva!

I delmomentet förklarar Oliver skillnaden mellan sälj- och affärsprocess och vad säljare vanligtvis missar.

Utbildare: Oliver Lopez
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 12 minuter)

4. Positionering och prospektering

Oliver förklarar vad positionering och prospektering innebär.

Utbildare: Oliver Lopez
Längd: 15 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 12 minuter)

5. Våra byggklossar

I delmomentet beskriver Oliver de tre byggklossarna som utgör grunden för kommunikation, marknadsföring och försäljning.

Utbildare: Oliver Lopez
Längd: 18 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 12 minuter)

6. Kontaktfasen

Oliver förklarar vad som sker under kontaktfasen och vilka kontaktvägar som finns.

Utbildare: Oliver Lopez
Längd: 13 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 12 minuter)

7. Kvalificeringsfasen

I delmomentet tar Oliver upp kvalificeringsfasen där det är viktigt att definiera affärsmöjligheter.

Utbildare: Oliver Lopez
Längd: 14 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 12 minuter)

8. Presentationsfasen

I delmomentet går Oliver igenom vad säljare bör och inte bör göra under presentationsfasen.

Utbildare: Oliver Lopez
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 12 minuter)

9. Avslut

I delmomentet beskriver Oliver hur avslut går till.

Utbildare: Oliver Lopez
Längd: 16 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 12 minuter)

10. Summering av kursen

Oliver summerar kursen.

Utbildare: Oliver Lopez
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 12 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Insiktsförsäljning och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Insiktsförsäljning måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Insiktsförsäljning 235 1 3020

Kontakt