Allmän pension - Grundkurs

Allmän pension - Grundkurs

Ekonomi | HR och personal | 1 timme och 6 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Lär dig om Allmän Pension med en enkel utbildning online. Upptäck viktig information om din framtida pension och vad du kan göra för att säkerställa din framtid. Börja idag!

Utbildningen riktar sig till dig som inkomsttagare och ger underlag för allt du behöver veta om allmän pension.
Bonusmaterial finns här

Relevanta nyckelord: Pensionssystemet, pensionssparande, pensionstillägg, avgifter, ålderspension, sjukersättning, efterlevandeskydd, premiepension

Publicerad: 2021-05-21

Innehåll

 • Förstå och ta kontroll över din pension genom nyvunnen pensionskunskap
 • Identifiera vad du kan påverka och vad du inte kan påverka för att få ett optimalt pensionskapital
 • Lär dig göra egna val och göra förändringar inom hela din pension
 • Lär dig förmedla och kommunicera pensionskunskap till familj, vänner och nätverk
 • Skillnaden mellan inkomstpension, tjänstepension, garantipension och PPM
 • Vad som menas med pensionsmedförande lön och livstidsinkomstprincipen
 • Kunskap om hur du ger bort din pensionsrätt
 • Utbetalningstider för allmän- och tjänstepension
 • Vad riktålder är och vad som menas med uttagsrätt
 • Hur fondavgifter påverkar ditt pensionskapital
 • Vad återbetalningsskydd och efterlevandeskydd innebär och hur det påverkar din pension

Delmoment

0. Introduktion till kursen Allmän pension - Grundkurs

Utbildare Christer Wikström presenterar kursens innehåll och upplägg. Under extramaterial finner du utbildarens PDF med länkar.

Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 6 minuter)

1. Allmän pension i Sverige

I det här delmomentet fokuserar Christer på hela livets pension för att öronmärka allmän pension och dess betydelse.

Utbildare: Christer Wikström
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 6 minuter)

2. Sex pensionsfrågor och svar

I delmomentet tar Christer upp sex frågor och svar om pension.

Utbildare: Christer Wikström
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 6 minuter)

3. Frågestund med Ulrika

I delmomentet ställer Ulrika Kallin Eriksson frågor till Christer om pension.

Utbildare: Christer Wikström
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 6 minuter)

4. Pensionsmedförande lön, ersättningar och att ge bort premiepensionen

I delmomentet går Christer igenom pensionsmedförande lön, ersättningar och att ge bort premiepensionen.

Utbildare: Christer Wikström
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 6 minuter)

5. Basbelopp och pensionenProva!

I delmomentet tar Christer upp basbelopp och pensionen.

Utbildare: Christer Wikström
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 6 minuter)

6. Fem saker som är värda att veta om allmän pension

I delmomentet tar Christer upp fem saker som är värda att veta om allmän pension.

Utbildare: Christer Wikström
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 6 minuter)

7. Frågestund med Ulrika

I delmomentet ställer Ulrika frågor till Christer om pension.

Utbildare: Christer Wikström
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 6 minuter)

8. Premiepension - förvaltning och efterlevandeskydd

I delmomentet förklarar Christer hur förvaltning och efterlevandeskydd av premiepensionen fungerar.

Utbildare: Christer Wikström
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 6 minuter)

9. Framtidens pensioner

I delmomentet berör Christer framtidens pensioner.

Utbildare: Christer Wikström
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 6 minuter)

10. Frågestund med Ulrika

I delmomentet ställer Ulrika frågor till Christer om pension.

Utbildare: Christer Wikström
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 6 minuter)

11. Fyra steg till bättre pensionskunskap

I delmomentet går Christer igenom fyra steg till bättre pensionskunskap.

Utbildare: Christer Wikström
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 6 minuter)

12. Sex tips till en bättre allmän pension

I det avslutande delmomentet delar utbildaren med sig av sex tips för en bättre allmän pension och summerar kursen.

Utbildare: Christer Wikström
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 6 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Allmän pension - Grundkurs och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Allmän pension - Grundkurs måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Allmän pension - Grundkurs 919 1 1830

Kontakt