Egenvård

Egenvård

- Nyhet - | Juridik | Vård och omsorg | 2 timmar och 6 minuter

Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Kursen utforskar de juridiska ramverken och regleringarna som definierar och styr egenvård, för att säkerställa att du kan navigera i de ofta komplicerade aspekterna av ansvar och frihet som egenvård medför.

Du kommer att få djupgående förståelse för egenvårdens lagstiftning, inklusive nyckelbegrepp och regleringar som är kritiska för att korrekt kunna identifiera och hantera egenvårdssituationer. Utbildaren Linda Larsson tar dig även igenom gränsdragningsproblematiken mellan egenvård och traditionell hälso- och sjukvård, vilket är avgörande för att förstå när och hur egenvård är lämplig.

Utöver detta utforskas hur man genomför en egenvårdsbedömning, planerar och samordnar egenvård, samt hur man hanterar information och sekretess på ett korrekt sätt. Kursen belyser även vårdgivarens och vårdpersonalens ansvar inom egenvård, vilket ger dig insikter i hur man skapar effektiva rutiner och processer för en säker och ansvarsfull egenvård.

Denna kurs är oumbärlig för alla som vill förstå och tillämpa egenvård på ett effektivt sätt, oavsett om du är patient, vårdgivare eller en del av hälso- och sjukvårdspersonalen. Med rätt kunskap kan du förbättra både din egen och andras livskvalitet genom att skickligt navigera i egenvårdens värld.

Publicerad: 2024-04-26

 

Innehåll

  • Vad är egenvård?
  • Regleringen av egenvård
  • Egenvård eller hälso- och sjukvård
  • Egenvårdsbedömningen
  • Information och sekretess
  • Ansvarsfrågor
  • Dokumentation
  • Planering och uppföljning

Delmoment

0. Introduktion till Egenvård

Utbildare Linda Larsson presenterar kursens innehåll och upplägg samt ger en grundläggnade introduktion till ämnet. Under kursmaterial finner du utbildarens presentation.

Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 6 minuter)

1. Vad innebär egenvård?

I det här delmomentet fokuserar Linda på att ge en översiktlig bild av vad egenvård innebär och vad det kan innebära för den som får egenvård. Linda påpekar även att egenvård är frihet under ansvar.

Utbildare: Linda Larsson
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 6 minuter)

2. Reglering av egenvård

I delmomentet lär du dig om vilken reglering som styr egenvård och hur lagstiftningen förklarar vad egenvård är. Linda går också igenom några grundläggande definitioner i hälso- och sjukvården samt kompletterande lagstiftning på området.

Utbildare: Linda Larsson
Längd: 14 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 6 minuter)

3. Lagen om egenvård

I delmomentet går Linda igenom vad lagen om egenvård reglerar och de definitioner som finns i lagen. Du får en genomgång av lagens samtliga regleringar för att lära dig om olika begrepp som förekommer i lagen.

Utbildare: Linda Larsson
Längd: 14 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 6 minuter)

4. Egenvård eller hälso- sjukvårdProva!

I delmomentet resonerar Linda kring att det ofta uppstår gränsdragningsproblematik mellan egenvård och hälso- och sjukvård och varför det är viktigt att veta skillnaderna och likheterna.

Utbildare: Linda Larsson
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 6 minuter)

5. Egenvårdsbedömning

Linda går i delmomentet igenom vad egenvårdsbedömningen innebär. Du får även kunskaper om hur egenvårdbedömningen kan göras och vilka delar som kan ingå i bedömningen.

Utbildare: Linda Larsson
Längd: 25 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 6 minuter)

6. Planering och samordning av egenvård

I delmomentet lär du dig hur egenvård planeras och samordnas på bästa sätt. Linda går också översiktligt igenom vad en fast vårdkontakt innebär och hur läkemedelshantering och medicintekniska produkter kan påverka egenvårdsbedömningen.

Utbildare: Linda Larsson
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 6 minuter)

7. Information

I detta delmoment går Linda igenom att en patienthar rätt att få information om sin vård och på vilket sätt informationen ska ges. Du får också lära dig om att information även i vissa fall ska ges till andra aktörer och att sekretessregleringar i samband med information behöver iakttas.

Utbildare: Linda Larsson
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 6 minuter)

8. Sekretess

I delmomentet lär du dig om sekretessregleringar som är relevanta i samband med bedömning av egenvård. Du får även inblick i vad som krävs för att kunna göra undantag från sekretessen.

Utbildare: Linda Larsson
Längd: 12 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 6 minuter)

9. Vårdgivarens ansvar

Linda går i detta delmoment igenom vilket ansvar vårdgivaren har när det gäller egenvård. Du får också en påminnelse om vikten av att ha rutiner och processer när det gäller egenvårdsbedömningarna.

Utbildare: Linda Larsson
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 6 minuter)

10. Hälso- sjukvårspersonalens ansvar

I detta delmoment lär du dig vilket ansvar hälso- och sjukvårdspersonalen har i samband med egenvårdsbedömningar. Du får också en genomgång av vilket ansvar hälso- och sjukvårdspersonalen har för hur de utför uppgifter i hälso- och sjukvården.

Utbildare: Linda Larsson
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 6 minuter)

11. Dokumentation

Linda går i detta delmoment igenom dokumentationskrav i samband med egenvård. Linda tar även upp dokumentation kring planering av egenvård och egenvårdsintyg eller egenvårdsrutin innebär.

Utbildare: Linda Larsson
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 6 minuter)

12. Lagen om egenvård och personlig assistans

I detta delmoment går Linda igenom egenvård i samband med funktionsnedsättning. Du får även lära dig om personlig assistans vid egenvård.

Utbildare: Linda Larsson
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 6 minuter)

13. Summering

Summering av utbildningen. 

Utbildare: Linda Larsson
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 6 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Egenvård och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Egenvård måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Egenvård 1151 1 2585

Kontakt